.

Η ΜΠΕ Ορυχείων Πτολεμαϊδας με τους χάρτες

Στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορυχείων Πτολεμαϊδας που κατατέθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ από τη ΔΕΗ στις 31 Αυγούστου 2009 μπορείτε να δείτε πέραν των κειμένων και τους παρακάτω χάρτες (κλικ για να δείτε όλη τη μελέτη η οποία βρίσκεται σταθερά αναρτημένη στα Χρήσιμα Δυτική Μακεδονία στο πλάι του energeiakozani):
1. Χάρτης Προσανατολισμού
2. Τοπογραφικός Χάρτης
3. Χάρτης Υφιστάμενης Κατάστασης Άμεσης και Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης
4. Χάρτης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης
5. Γεωλογικός Χάρτης
6. Εδαφολογικός Χάρτης
7. Χάρτης Βλάστησης
8. Χάρτης Χρήσεων Γης Άμεσης Περιοχής
9. Χάρτης Χρήσεων Γης Ευρύτερης Περιοχής
10. Χάρτης Απαιτούμενων Παρεμβάσεων
11. Χάρτης Συνοδών Έργων
12. Στάθμη Εργασιών 2015
13. Στάθμη Εργασιών 2020
14. Χάρτης Τελικής Διαμόρφωσης
15. Χάρτης Χρονικής Προτεραιότητας Αποκατάστασης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου