.

Στο μικροσκόπιο της Ε.Ε. το φθηνό ρεύμα προς «Αλουμίνιον της Ελλάδος»

Πηγή:Καθημερινή

Εξετάζεται κατά πόσον η προτιμησιακή τιμολόγηση από τη ΔΕΗ συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση.Εμπεριστατωμένη έρευνα για να διαπιστώσει κατά πόσο η προτιμησιακή τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ προς την επιχείρηση «Αλουμίνιον της Ελλάδος» συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση, ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν η ΔΕΗ προμηθεύει την εταιρεία με ηλεκτρικό ρεύμα σε τιμές κατώτερες από αυτές που ισχύουν στην αγορά. Η διαφορά μεταξύ της προτιμησιακής και της συνήθους τιμής ανέρχεται σε 17,4 εκατομμύρια ευρώ.
Η Επιτροπή θα διευρευνήσει επίσης καταγγελίες που έχει δεχτεί, σύμφωνα με τις οποίες η ΔΕΗ επιβαρύνθηκε με τη δαπάνη κατασκευής αγωγού αερίου που ανήκει στην Αλουμίνιον της Ελλάδος. «Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η Αλουμίνιον της Ελλάδος δεν είχε κάποιο αθέμιτο οικονομικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, αλλά κατέβαλε όπως κάθε άλλη επιχείρηση την τιμή της αγοράς για το ηλεκτρικό ρεύμα και το αέριο που αγόρασε» δήλωσε η απερχόμενη επίτροπος για Υποθέσεις Ανταγωνισμού, κ. Νέλι Κρόες.

Οι καταγγελίες
Τον Ιούλιο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε δύο καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα είχε χορηγήσει μη συμβατή κρατική ενίσχυση στην εταιρεία παραγωγής αλουμινίου «Αλουμίνιον της Ελλάδος», με την παροχή διαφόρων πλεονεκτημάτων και συγκεκριμένα φορολογικών απαλλαγών, αναβολής φορολογικών υποχρεώσεων, δανείων με ευνοϊκούς όρους, απαλλοτρίωσης εκτάσεων, αποκλειστικής χρήσης παράκτιας και θαλάσσιας περιοχής, καθώς και χαμηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.
Η Επιτροπή εκτιμά ότι τα πλεονεκτήματα αυτά παραχωρήθηκαν στο πλαίσιο της σύστασης της εταιρείας, το 1960, πολύ πριν από την ένταξη της Ελλάδας στην Ε. Ε., το 1981. Τα περισσότερα από αυτά δεν τροποποιήθηκαν μετά την προσχώρηση και, συνεπώς, αποτελούν υφιστάμενες ενισχύσεις, οι οποίες δεν απαιτείται να επιστραφούν.

Τα στοιχεία
Εντούτοις, όσον αφορά τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα συνέχισε να παρέχει στην «Αλουμίνιον της Ελλάδος» ηλεκτρική ενέργεια σε χαμηλότερες τιμές, για 15 μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης εγκατάστασης.
Οσον αφορά την καταγγελία για μερική κάλυψη του κόστους κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, σημειώνεται ότι η Ελλάδα δεν έχει δώσει μέχρι σήμερα κανένα στοιχείο την Επιτροπή.

Παράνομη ενίσχυση
Οι καταγγέλλοντες ισχυρίζονται επίσης ότι η Ελλάδα χορήγησε στην εταιρεία αυτή παράνομη ενίσχυση, επιτρέποντάς της να πωλεί στην αγορά ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από επιχορηγούμενες εγκαταστάσεις της.
Μολονότι η άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας επέβαλε στην «Αλουμίνιον της Ελλάδος» την επιστροφή των επιχορηγήσεων που είχαν καταβληθεί για την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής, το ελληνικό Δημόσιο ουδέποτε ανέκτησε, κατά τους ισχυρισμούς, τα ποσά αυτά.
Από μια πρώτη ανάλυση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η μη ανάκτηση των επιχορηγήσεων δεν παρέσχε επιπλέον πλεονεκτήματα, εκτός από τις επιχορηγήσεις που είχαν ήδη κηρυχθεί συμβιβάσιμες από την Επιτροπή και, κατά συνέπεια, δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση.
Κωστας Kαρκαγιαννης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου