.

Ενέργεια: Το 2010 πιέζει για απελευθέρωση

Αναδημοσίευση: Εφ. Ημερησία, 8/1/10

Εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας θα φέρει το 2010 καθώς το Φεβρουάριο αναμένεται η επίσκεψη κοινοτικού κλιμακίου , που θα επιθεωρήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού.

Σημειώνεται ότι παρότι από το 2005 έχει ψηφιστεί ο νόμος για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/54/ΕΚ για το διαχωρισμό του Διαχειριστή του δικτύου διανομής, η διαχείριση του δικτύου να παραμένει στη ΔΕΗ, και ακόμη δεν έχει δημιουργηθεί ο ΔΕΣΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος και Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Βρυξέλλες έχουν κινήσει τη διαδικασία παράβασης για τα τιμολόγια ηλεκτρισμού τα οποία σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, τα τιμολόγια στο ρεύμα παραμένουν ρυθμιζόμενα, για όσο διάστημα η ΔΕΗ θα διατηρεί μερίδιο άνω του 70% στην αγορά.

Η απελευθέρωση της αγοράς τέλος δεν λειτουργεί ούτε στην λιανική, όπου σήμερα μοναδικός προμηθευτής παραμένει η ΔΕΗ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου