.

Έκδοση με τα καλύτερα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (2007~2008) από την ΕΕ

Ανακοινώθηκαν τα από τη Αρχή Διαχείρισης του LIFE και την Ευρωπαική Επιτροπή τα Καλύτερα Περιβαλλοντικά Προγράμματα για τα έτη 2007-2008. Τα 26 προγράμματα (καλύτερα έργα επίδειξης στην προστασία της φύσης δίνονται παρακάτω):


Best LIFE-Nature Projects 2007-2008

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου