.

Διαδικασίες - εξπρές για 20 µεγάλα έργα ΑΠΕ

Πηγή:Τα Νέα
Διαδικασία Ολυµπιακών Εργων, δηλαδή ρυθµούς - εξπρές επιδιώκει να ακολουθήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος για να τρέξουν πάνω από 20 µεγάλες επενδύσεις σε ΑΠΕ, ύψους τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ, που έχουν κολλήσει στη γραφειοκρατία.

Πρόκειται για έργα κυρίως υποβρύχιων διασυνδέσεων µε στόχο τη δηµιουργία αιολικών πάρκων, όπως της Κρήτης µε την ηπειρωτική Ελλάδα, των νησιών Λέσβου - Χίου - Λήµνου, Ανδρου - Πάρου - Νάξου, την εγκατάσταση ανεµογεννητριών στη Νότια Εύβοια και στη Σκύρο, θαλάσσια πάρκα, καθώς και άλλες επενδύσεις µεγάλης κλίµακας για τις οποίες µέχρι σήµερα ισχύουν τα ίδια µέτρα και σταθµά µε τις µικρές.

Αξιολογούνται δηλαδή στην ίδια σειρά µε µικρά έργα των 100 και 200 κιλοβάτ, µε αποτέλεσµα λόγω του συνωστισµού των πράσινων αιτήσεων να περνάει ακόµη και πάνω από ένας χρόνος (!) µόνο και µόνο για να ανοίξει η αρµόδια υπηρεσία τον φάκελο της επένδυσης.

Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στα δικαστήρια τα οποία εξετάζουν όλες τις προσφυγές στη σειρά, χωρίς να δίνουν προτεραιότητα στις µεγάλες επενδύσεις όπως συµβαίνει σε άλλες χώρες.

Συνωστισµός 21.000 ΜW!
Σήµερα στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έχουµε 1.214 εκκρεµείς αιτήσεις συνολικής ισχύος 20.279 ΜW - όσο δύο φορές η σηµερινή εγκατεστηµένη ισχύς της χώρας - που αντιστοιχούν σε 30 δισ. ευρώ! Ανάµεσα σε αυτά συγ- καταλέγονται και 20-25 µεγάλα σύνθετα έργα διασυνδέσεων και αιολικών που απαιτούν την εµπλοκή τόσων πολλών υπηρεσιών ώστε για να τρέξουν δεν αρκεί µόνο η απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών που προβλέπει ο νέος νόµος των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Ο µοναδικός τρόπος γι’ αυτά είναι να ενεργοποιηθεί η διαδικασία του «fast track», που έτρεξε πριν από τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 για τα µεγάλα έργα, και που σχετικό νόµο ψήφισε τον περασµένο Αύγουστο η προηγούµενη κυβέρνηση, αλλά ουδέποτε εφαρµόστηκε καθώς στο µεταξύ άλλαξε άρδην το οικονοµικό περιβάλλον.

Το αρχικό πλαίσιο του fast track προέβλεπε αυτόµατη έκδοση µιας άδειας αν µετά την πάροδο τριών µηνών από την αίτηση ο φορέας δεν έχει απαντήσει, εξέταση των δικαιολογητικών µιας µεγάλης επένδυσης κατά αποκλειστική προτεραιότητα από τις αρµόδιες υπηρεσίες εντός 15 ηµερών, και ποινές για τυχόν καθυστερήσεις.

Πιο ευέλικτα κριτήρια
Το καινούργιο πλαίσιο αυτή την περίοδο επεξεργάζεται από το υπ. Οικονοµίας, και συγκεκριµένα από την Ιnvest in Greece (πρώην ΕΛΚΕ), που έχει αναλάβει να κάνει πιο δελεαστικά και ευέλικτα τα κριτήρια υπαγωγής ενός έργου στο νόµο, µειώνοντας τα ποσά που πρέπει να πληροί για να υπαχθεί στη διαδικασία.

Τα ποσά αυτά είναι 75 εκατ. ευρώ και άνω εφόσον από την επένδυση δηµιουργούνται τουλάχιστον 200 νέες θέσεις εργασίας, και 200 εκατ. και άνω ανεξαρτήτως θέσεων εργασίας. Τα εν λόγω όρια εξετάζεται να µειωθούν κατακόρυφα, χωρίς να αποκλείεται να πέσουν ακόµη και κάτω των 70 εκατ., δίχως παράλληλη υποχρέωση από τον επενδυτή για τη δηµιουργία νέων θέσεων.

Δεκάδες µεγάλα έργα της ενέργειας που βρίσκονται σε διάφορα στάδια αξιολόγησης σε µια τέτοια περίπτωση θα µπορέσουν να ξεσκαλώσουν. Δείγµα του πόσο πολύ ποντάρει το υπουργείο Περιβάλλοντος στο υπό διαµόρφωση νέο πλαίσιο είναι το γεγονός ότι στον νόµο των ΑΠΕ συµπεριέλαβε ειδικό άρθρο για τη δυνατότητα ένταξης πράσινων έργων στη διαδικασία της ταχείας αδειοδότησης.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου