.

ΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας: Θέματα Διοικούσας Επιτροπής 24.06.2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΠΕΜΠΤΗ 24-6-2010
ΩΡΑ: 8:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Επίσκεψη Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κας Τίνας Μπιρμπίλη στην Περιφέρειά μας.
β) Συγκέντρωση – συζήτηση με θέμα «Ασφαλιστικό: η ομολογία κατάρρευσης της κοινωνικής ασφάλισης» Τ.Ε.Ε. και συνεργαζόμενων επιστημονικών φορέων Δευτέρα 21-6-2010 και ώρα 19:00.
γ) Ενημέρωση Προέδρου για τη μετάβασή του στην Αθήνα.
δ) Πρόσκληση Σπάρτακου για συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην ημερίδα του Σωματείου με θέμα: «Η οδηγία IPPC 2003/87 ΕΚ για τους βιομηχανικούς ρύπους και οι επιπτώσεις της στην ηλεκτροπαραγωγή της Δυτικής Μακεδονίας» Παρασκευή 25-6-2010.
ε) Νέα Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013.
στ) Νέα Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον «Καθορισμό προδιαγραφών και διαδικασίας ελέγχων και επικαιροποίησης μελετών τεχνικών έργων».
ζ) Επιστολή Γρηγοριάδης και Σοφολόγης Ο.Ε. για αναθεώρηση ποσού δημόσιας δαπάνης προγράμματος «Πράσινες Υποδομές 2010» του ΕΠΑΝ ΙΙ.
η) Πράξη ανακήρυξης οργάνων Διοίκησης Τ.Ε.Ε. Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, Τ.Ε.Ε. Θράκης, Τ.Ε.Ε. Εύβοιας και Τ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.
θ) Επιστολή Γραμματείας Πειθαρχικού Συμβουλίου Τ.Ε.Ε. σχετικά με τον ορισμό μελών του Υπουργείου Υποδομών στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
ι) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
ια) Δ.Τ. Τ.Ε.Ε. για την επανεκλογή του Γιάννη Θεοδωράκη ως Προέδρου της Αντιπροσωπείας.
ιβ)Αποστολή από Αντιπρόεδρο ΠΣΔΜ-Η κ. Ράνια Παραστατίδου κειμένου ΠΣΔΜ-Η για το ασφαλιστικό.

2. Έγκριση δαπανών.

3. Κατανομή αρμοδιοτήτων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στα μέλη της Δ.Ε.

4. Συγκρότηση Μόνιμων Επιτροπών Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας 2010-2013.

5. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πτολεμαίδας (αποστολή μελέτης από τη γραμματεία Νομαρχιακού Συμβουλίου).
6. Επιστολή ΑΝ.ΚΟ. για έκφραση γνώμης Τ.Ε.Ε. για προσδιορισμό αποδεκτών μέσων τιμών μονάδας αγοράς για την υλοποίηση τεχνικών έργων από τους ιδιώτες επενδυτές με αφορμή την επικείμενη έναρξη υλοποίησης του προγράμματος Leader 2007-2013.

7. Εκπροσώπηση Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο Δ.Σ. της ΔΕΠΕΠΟΚ.

8. Έκδοση ΕΡΓΟΝ. (Έγκριση προδιαγραφών προκήρυξης, Ο.Ε. ΕΡΓΟΝ).

9. Αιτήσεις για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης
α) κ. Σφήκα Κωνσταντίνου για εκτίμηση κόστους καθαίρεσης παλαιών πετρόκτιστων κτισμάτων και κόστος κατασκευής νέας κατοικίας στη Λευκόβρυση Κοζάνης.
β) «Κάστρο Παλαιό ΑΕΒΕ» για κατάσταση μηχανημάτων, οχημάτων ή εξαρτημάτων σε μάντρα στην περιοχή Κοζάνης.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος
Μαυροματίδης Δημήτρης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου