.

Η Ευρώπη στον ορίζοντα του 2030

Στις 8 Μαΐου, ο κ. Felipe GONZALEZ παρουσίασε την έκθεση «Σχέδιο Ευρώπη 2030» αναφορικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που θα αντιμετωπίσει η Ε.Ε.. Η έκθεση προσδιορίζει τις βασικές προκλήσεις της προσεχούς εικοσαετίας (ανανέωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου, καινοτομία και γνώση, γήρανση του πληθυσμού, κλιματική αλλαγή, ενεργειακή εξάρτηση, τρομοκρατική απειλή, κλπ.) και συμπεραίνει ότι η Ε.Ε. πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες της παγκόσμιας οικονομίας, διαφορετικά κινδυνεύει να οδηγηθεί σε πραγματική παρακμή με ανυπολόγιστες συνέπειες.

klik για να διαβάσετε το κείμενο σε pdf...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου