.

Συνήγορος του Πολίτη: Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος...

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει τα ακόλουθα:
Ο φετινός εορτασμός συμπίπτει με τη μεγαλύτερη δημοσιονομική και οικονομική κρίση της χώρας στη μεταπολεμική περίοδο, ενώ παράλληλα επιχειρεί με γρήγορους ρυθμούς σωρεία δομικών αλλαγών και νομοθετικών ρυθμίσεων, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αλλαγές στον τομέα των αρμοδιοτήτων των επιμέρους βαθμίδων περιβαλλοντικής διοίκησης (πρόγραμμα «Καλλικράτης»), αναδιάρθρωση και ορθολογικοποίηση αδειοδοτικών διαδικασιών (π.χ. έργα ΑΠΕ) κ.α.
Ο στόχος προφανής, αναγκαίος αλλά και φιλόδοξος, αφού σε μηδενικό χρόνο πρέπει να αντιμετωπίσουμε ελλείμματα και παθογένειες του παρελθόντος τα οποία ο Συνήγορος του Πολίτη συστηματικά έχει επισημάνει στις Ετήσιες Εκθέσεις του (όπως έλλειψη συντονισμένης δράσης εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την προστασία του περιβάλλοντος, έλλειψη επαρκούς στελέχωσης, χρηματοδότησης και παροχής των αναγκαίων μέσων για να ασκηθούν σημαντικές αρμοδιότητες κ.α.). Όλοι από κοινού πολίτες, νομοθετική και εκτελεστική εξουσία και διοίκηση, έχοντας επίγνωση της ιστορικής μας ευθύνης, πρέπει να προτείνουμε ρεαλιστικά μέτρα και προτάσεις που είναι δυνατόν να εξασφαλίσουν μία βιώσιμη, αειφόρο και με σεβασμό στο φυσικό, πολιτιστικό και οικιστικό μας περιβάλλον ανάπτυξη.
Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται, μεταξύ άλλων, να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την πλήρη εφαρμογή των αρχών ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’ και ‘ο χρήστης πληρώνει’, να επεκτείνουμε τη χρήση οικονομικών μέτρων ως τμήμα μίας ‘πράσινης’ ή αειφόρου φορολογικής μεταρρύθμισης και να εξετάσουμε με προσοχή την χρήση οικονομικών εργαλείων προς επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη με τη διττή αρμοδιότητά του ως διαμεσολαβητής στη βάση ατομικών υποθέσεων, αλλά και ως επιτελικός σύμμαχος των διοικητικών μηχανισμών για τη διαμόρφωση πολιτικών προς διευκόλυνση πτυχών της διοικητικής λειτουργίας και βελτίωσης των δημοσίων υπηρεσιών, παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις, αναπτύσσει δράσεις για την πληρέστερη ενημέρωση πολιτών και φορέων (έκδοση Νομικού Οδηγού για το Περιβάλλον, ενημέρωση Διαρκούς Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, διοργάνωση ημερίδων και συναντήσεων εργασίας) και διατυπώνει κατά τον καταστατικό του ρόλο, προτάσεις που είναι δυνατόν να συμβάλουν σε μία αειφόρο ανάπτυξη

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου