.

«Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010»: Πρόσκληση για Υποβολή Εργασιών (Call for Papers)

Στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010» (22-23 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα), το οποίο εφέτος έχει ως ειδικό θέμα τη Χρηματοδότηση των Ενεργειακών Υποδομών στη συγκυρία της Οικονομικής Κρίσης, η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου επιθυμεί να προσκαλέσει ερευνητές, μελετητές μεταπτυχιακούς φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργειακών τεχνολογιών, να υποβάλλουν προτάσεις για εισηγήσεις στη θεματική περιοχή του που αναφέρεται παρακάτω. Το συνέδριο που κλείνει εφέτος 15 χρόνια συνεχούς οργάνωσης, θα αφιερώσει δύο συνεδρίες στο γενικό θέμα «Οδικός Χάρτης προς το 2020: Κρίσιμες Επενδύσεις και Τεχνολογίες»

Από τις υποβληθείσες εργασίες, δέκα (10) θα επιλεγούν για παρουσίαση στο ακροατήριο του Συνεδρίου, ενώ άλλες θα παρουσιασθούν σε PosterSession στους χώρους του Συνεδρίου. Όλες οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι να παρουσιάσουν εργασίες τους στο φετινό Συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη», καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μία περίληψη μέχρι 300 λέξεις, έως τις 30 Αυγούστου 2010 και να την αποστείλουν στο Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στη διεύθυνση: info@iene.gr. Στην κάθε περίληψη που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά ο τίτλος της εργασίας, το όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέων με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και αναγραφή του Οργανισμού ή της εταιρείας που απασχολείται ο (οι) συγγραφέας (είς).

Η επιλογή των εργασιών που θα παρουσιασθούν στο Συνέδριο θα γίνει από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΙΕΝΕ και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους συγγραφείς μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010. Ακολούθως, οι πλήρεις εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν στο ΙΕΝΕ το αργότερο μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2010.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επισκεφθείτε τον διαδικτυακό χώρο του ΙΕΝΕ (www.iene.gr) ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στα 210-3628457, 3640278.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου