.

Ημερίδα: Η αναθεώρηση της οδηγίας IPPC2008/1 ΕΚ για τους Βιομηχανικούς Ρύπους και οι επιπτώσεις της στην Ηλεκτροπαραγωγή της Δυτικής Μακεδονίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ [25 Ιουνίου 2010, στις Σχολές των Ορυχείων στην Πτολεμαΐδα]
9:00 – 9:30: Προσέλευση
9:30 – 9:40: Έναρξη Ημερίδας, Πρόεδρος ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ Γιώργος Αδαμίδης
9:40 - 9:50: Γραμματέας ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ Βασιλειάδης Κων/νος
10:00 – 11:00: Χαιρετισμοί
11:00 – 11:15: Ευρωβουλευτής Ν.Δ. και Μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος κ. Σκυλακάκης Θεόδωρος
11:15 – 11:30: Εισήγηση: κ. Χρήστου Αθηνά, Αναπληρώτρια Βοηθός Δ/ντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Παραγωγής. Θέμα: «Σχέδιο νέας Οδηγίας για τις Βιομηχανικές Εκπομπές».
11:30 – 11:45: Εισήγηση: κ. Κακαράς Εμμανουήλ, Πρόεδρος ΙΤΕΣΚ. Θέμα: «Ηλεκτροπαραγωγή και εξέλιξη στο Νομοθετικό πλαίσιο».
11:45 – 12:00: Εισήγηση: κ. Μετικάνης Δημήτριος, Διευθυντής Σχεδιασμού Απόδοσης Παραγωγής. Θέμα: « Η Λιγνιτική Παραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον».
12:00 – 12:15: Εισήγηση: κ. Μπάρτζης Ιωάννης, καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας. Θέμα: « Ο ρόλος του Πανεπιστημίου στην προστασία του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος».
12:15 – 12:30: Εισήγηση: κ. Μαυροματίδης Δημήτριος, Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας. Θέμα: «Η Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική στρατηγική και οι ασύμμετρες επιπτώσεις της στην Περιφερειακή οικονομία της Δυτ. Μακεδονίας».
12:30 – 12:45: Εισήγηση: Δρ. Βασίλης Ευαγγελόπουλος, Φυσικός, Υπεύθυνος Ατμοσφαιρικής Ποιότητας ΚΕ.ΠΕ. (Κέντρο Περιβάλλοντος). Θέμα: «Διαχρονική μεταβολή βιομηχανικών ρύπων στη Δυτική Μακεδονία – Εφαρμογή Ευρωπαϊκών Οδηγιών».
13:00: Γεύμα

3 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου