.

ΔΕΗ: Οριστικοί πίνακες επιτυχόντων ειδικότητας Τ4/E (Μηχανοτεχνιτών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης ΜΕΚ)

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε (www.dei.com.gr) οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων της Προκήρυξης 1/2007 με τους επιτυχόντες Κατηγορίας/Ειδικότητας Τ4/E (Μηχανοτεχνιτών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης ΜΕΚ).

Οι εν λόγω οριστικοί πίνακες απεστάλησαν στις 01.06.2010 προς δημοσίευση στο ΦΕΚ.

κλικ για να κατεβάσετε τους πίνακες σε pdf...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου