.

Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Life+

Το πρόγραμμα Life+ αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον και αποσκοπεί στην προώθηση της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Το 2010, θα διατεθούν 243 εκατ. ευρώ σε δράσεις που αφορούν στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών που συμβάλουν στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων, καθώς και σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση και μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2010.

κλικ για να δείτε την πρόσκληση σε pdf...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου