.

ΔΕΗ: Οριστικοί πίνακες επιτυχόντων ειδικότητας Τ4/Θ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ [1.6.10]

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε (www.dei.com.gr) Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων της Προκήρυξης 1/2007 με τους επιτυχόντες των Τεχνικών Ορυχείων και Τεχνικών Ορυχείων-Χειριστών κυρίων Μηχανημάτων (Τ4Θ) οι οποίοι προσλαμβάνονται στις Διευθύνσεις Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.
Οι εν λόγω οριστικοί πίνακες απεστάλησαν στις 01.06.2010 προς δημοσίευση στο ΦΕΚ.
Δείτε τους επιτυχόντες Τ4/Θ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου