.

Διαθέσιμα τα Συμπεράσματα της Ημερίδας του ΙΕΝΕ για την Δέσμευση & Αποθήκευση CO2 στην Ελλάδα

η Επισκόπηση και τα Συμπεράσματα της Ημερίδας που οργάνωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009 στην Κοζάνη με θέμα «Προοπτικές για την Δέσμευση & Αποθήκευση CO2 στην Ελλάδα», σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Νομαρχίας Κοζάνης.
Η Ημερίδα, η οποία οργανώθηκε με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Alstom και Χορηγό Επικοινωνίας το διαδικτυακό τόπο Energia.gr, στόχο είχε στόχο να τονίσει την σημασία προώθησης των τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα ( CCS)στην χώρα μας, ιδιαίτερα σε μία περιοχή με σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση.

κλικ για τα συμπεράσματα της Ημερίδας...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου