.

ΥΠΕΚΑ: Εφαρμογή της Οδηγίας περί αστικών λυμάτων: Η κατάσταση στην Ελλάδα

Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δημοσίευσε την Έκθεση Κατάστασης ως προς τη διαχείριση των αστικών λυμάτων στην Ελλάδα.
Στην Έκθεση παρουσιάζεται η εξέλιξη της εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΚ στην Ελλάδα, για τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων, τη διαχείριση της παραγόμενης ιλύος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και την επεξεργασία των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, με έτος αναφοράς το 2009.
Η Έκθεση υποβάλλεται και στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της άνω Οδηγίας

κλικ για Έκθεση Κατάστασης ως προς τη διαχείριση των αστικών λυμάτων στην Ελλάδα...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου