.

To κράτος κλέφτης και η ΔΕΗ Κλεπταποδόχος. Νόμιμα Ναι. Ηθικά;

Aνοιχτή επιστολή στην Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Τίνα Μπιρμπίλη - του Γκουντιού Β. Ιωάννη, Η/γου & Μ/γου Μηχανικού ΤΕ

Κυρία υπουργέ,

Πριν από μερικά χρόνια, σε κάποιο θερινό τμήμα της Βουλής των Ελλήνων, παρουσία δύο - τριών βουλευτών και ενός υπουργού (ως συνήθως), με μια τροπολογία (απʼ αυτές τις γνωστές), πιθανότατα βράδυ (τότε γίνονται αυτές οι δουλειές), ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΚΛΟΠΗ (νόμιμη).

Το κράτος, με πρόσχημα τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας και το πλούσιο σε άνθρακα υπέδαφος της περιοχής, δια της τροπολογίας, απαλλοτρίωσε (με την αντιεξουσιαστική έννοια του όρου) όλη την έκταση του ενεργειακού λεκανοπεδίου της περιοχής μας.

Και σαν καλός κλέφτης είχε συνεννοηθεί με τον κλεπταποδόχο, για να παραδώσει τη λεία του.

Η ΔΕΗ, σαν καλός κλεπταποδόχος και ως έτοιμη από παλιά, είχε τον τρόπο αφομοίωσης και εξαφάνισης των ιχνών του προϊόντος εγκλήματος.

Ως εταιρεία Α.Ε. μετοχοποίησε την νέα ακίνητη περιουσία της και αύξησε έτσι την αξία της μετοχής της και κατά συνέπεια και την περιουσία των μετόχων της.

Έτσι ολοκληρώθηκε η ΔΩΡΕΑΝ μεταβίβαση του μισού νομού από τους φυσικούς ιδιοκτήτες του, σε μια ανώνυμη εταιρία η οποία ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ανήκει κατά πλειοψηφία στο δημόσιο, με μεσάζοντα τη Βουλή των Ελλήνων.

Δυστυχώς, οι αντιρρήσεις των «ιθαγενών» δεν εισακούστηκαν και το έγκλημα συντελέστηκε.

Νομότυπα, αλλά καθόλου ηθικά.

Η ΔΕΗ, ως επικυρίαρχος της περιοχής, λειτουργεί πλέον με τη λογική του απόλυτου άρχοντα. Του φεουδάρχη. Του τσιφλικά.

Η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος της γης και των νερών σε συνδυασμό με την παροχή παχυλού μισθού και προνομίων στους εργαζόμενους ώθησε μια γενιά ανθρώπων σε μονοσήμαντο, μονοθεματικό, προσγειωμένο και για τους περισσότερους απατηλό πλέον «όνειρο». Την πρόσληψη στη ΔΕΗ. Τοποθέτησε σε μια ολόκληρη γενιά παρωπίδες και ταυτόχρονα καθήλωσε την διάθεση των νέων για άλλες πρωτοβουλίες και άλλες εργασιακές προοπτικές.

Η σίγουρη και με καλές αποδοχές εργασία δημιουργεί προϋποθέσεις ευμάρειας, προσδοκία ευημερίας, «διασφάλιση» επιβίωσης. Ταυτόχρονα όμως λειτουργεί ως συλλογικό αναισθητικό. Χαλαρώνει τη διάθεση για αντίδραση στο συντελούμενο έγκλημα στην περιοχή. Αποδείχτηκαν χλιαρές, ανοργάνωτες, μεμονωμένες και αποσπασματικές οι αντιδράσεις. Αυτοί που αντιτάχτηκαν κατάντησαν γραφικοί και οι ενέργειές τους θεωρήθηκαν τροχοπέδη στην κατάκτηση του «ονείρου». Κάποιες ποιο οργανωμένες προσπάθειες κατέληξαν στα δικαστήρια με αντίδικο τη ΔΕΗ. Οι τοπικοί άρχοντες (παλαιάς κοπής) ισορροπούν πάντοτε ανάμεσα στη ΔΕΗ και την κοινωνία. Εξάλλου το όνειρο του λαού αποτελεί εργαλείο αυτών των πολιτικών.

Η ΔΕΗ ως ΑΕ επιδιώκει πλέον, το μεγαλύτερο κέρδος με το μικρότερο δυνατό κόστος, στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Λογική συνέπεια είναι να καταστούν οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της περιοχής οι περισσότερο ρυπογόνες της Ευρώπης. Η υγιεινή και ασφάλεια των «προνομιούχων» εργαζομένων υποβαθμίζεται. Ο βαθμός απόδοσης των εγκαταστάσεων είναι συνεχώς μειούμενος με συνέπεια να κατασπαταλάται ο μη ανανεώσιμος φυσικός ενεργειακός πλούτος της χώρας. Η προστασία του περιβάλλοντος μεταλλάχτηκε από υποχρέωση σε κόστος. Οι αποκαταστάσεις των εδαφών είναι αποσπασματικές και εξυπηρετούν επικοινωνιακούς σκοπούς. Η επικοινωνιακή προσέγγιση υποκατέστησε την αποτελεσματική δράση. Η υποκρισία περισσεύει.

Κλεψιά και απαράδεκτο περιβάλλον στη μια μεριά, ελπίδα για καλό μεροκάματο από την άλλη, βρίσκονται σε μια ιδιότυπη ζυγαριά, η οποία μάλλον γέρνει προς το δεύτερο.

Πόσο ακόμα;

Όταν ο άνθρακας τελειώσει ή αν ο φόρος διοξειδίου του άνθρακα καταστήσει ασύμφορη την εξόρυξή του, τι θα γίνει στην περιοχή;

Οι προτάσεις - λύσεις είναι γνωστές και συγκεκριμένες.

Σημαντικότερη όμως όλων, είναι η ΑΜΕΣΗ - ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΜΕΣΗ - επιστροφή της κλεμμένης γης στην τοπική κοινωνία. Η αποκατάσταση της αδικίας. Ο τεχνικός τρόπος είναι εύκολο να βρεθεί και να συμφωνηθεί προς όφελος και των δύο πλευρών. Η διάθεση του κλεπταποδόχου δεν είναι ξεκάθαρα δεδομένη. Είναι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για την επανεδραίωση της εμπιστοσύνης.

Αν η επιστροφή των εδαφών δεν γίνει τώρα, που το κράτος κατέχει το 51% των μετοχών της επιχείρησης και ασκεί τη διοίκησή της, το μαράζωμα της περιοχής και η υποβάθμισή της είναι προδιαγεγραμμένη και αναπόφευκτη.

Οι μετεγκαταστάσεις των οικισμών είναι πλέον συνθήκη win – win. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος (εδάφους και ρύπων) επίσης. Οι νέες μονάδες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας έπρεπε ήδη να κατασκευάζονται. Οι πράσινες επενδύσεις αποτελούν εθνική αναγκαιότητα. Η δέσμευση του πρωθυπουργού είναι διατυπωμένη με απόλυτη σαφήνεια.

Τα οφέλη είναι οφθαλμοφανή. Οι καθυστερήσεις και οι στρεβλώσεις επίσης. Οι «μεγαλοκαρχαρίες» μύρισαν αίμα.

Οι φυγόκεντρες δυνάμεις της υπανάπτυξης, της ανεργίας και των περιορισμένων ευκαιριών, σε συνδυασμό με της ελκτικές δυνάμεις του αδηφάγου και αθηνοκεντρικού κράτους, της ανοικτής Ευρώπης και της Αμερικής θα ερημώσουν την περιοχή.

Κανείς δεν υιοθετεί την μονόπλευρη ανάπτυξη. Αναμφισβήτητα, υπάρχουν και άλλα μοναδικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα στη Δυτική Μακεδονία. Στη δική μας ευχέρεια, δουλειά και κοινωνική συνοχή (κατʼ απόλυτη προτεραιότητα) επαφίεται να τα αναδείξουμε, να τα ωριμάσουμε, να τα καταστήσουμε και αυτά μέρος της προόδου του στρατηγικά ευαίσθητου τόπου μας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να εγκαταλειφθεί η τεχνογνωσία στην παράγωγη ενέργειας ως παρακαταθήκη του εικοστού αιώνα. Δεν θα αποδειχθούμε ούτε στάσιμη, ούτε ανακόλουθη γενιά.

Κυρία υπουργέ,

σας παρακαλώ, κατά την πολυαναμενόμενη επίσκεψή σας, μην αναλωθείτε σε γενικόλογες αναφορές στην πράσινη ανάπτυξη και στην ευημερία της περιοχής, στα ωραία άνευ ουσιαστικού και συγκεκριμένου περιεχομένου λόγια.

Ως νέα φέρελπις πολιτικός, εκπρόσωπος μιας νέας γενιάς θετικών ανθρώπων, έχετε την υποχρέωση να δώσετε απόλυτα συγκεκριμένες και καθαρές απαντήσεις. Σαφείς και εφαρμόσιμες. Πρακτικές και αποτελεσματικές.

Πρέπει να εγγυηθείτε τη νόμιμη, ηθική και με σεβασμό στην περιοχή λειτουργία της ΔΕΗ ΑΕ.

Μπορείτε να δώσετε προοπτική στη Δυτική Μακεδονία ή να την καταδικάσετε.

Αν θέλετε, μπορείτε να αποκαταστήσετε ΤΩΡΑ την αδικία. Να επιστραφούν τα εδάφη στους φυσικούς ιδιοκτήτες τους. Στους απογόνους αυτών που τα μάτωσαν για να τα ελευθερώσουν πριν από λιγότερο από εκατό χρόνια, τα πότισαν με τον ιδρώτα τους καλλιεργώντας τα, έσκαψαν ακόμα και με τα χέρια τους μετατρέποντας τα στον κυριότερο μοχλό ανάπτυξης όλης της χώρας. Τότε και εμείς, ως τοπική κοινωνία, μπορούμε να αναλάβουμε και πάλι με εγγυημένη επιτυχία, όπως και έως σήμερα, το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας.

Σας υποδεχόμαστε με την ελπίδα και την πεποίθηση ότι θα εφαρμόσετε την καθαρή δέσμευση (στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές από την πλατεία της Κοζάνης) του πρωθυπουργού.

Είναι στρατηγικό συμφέρον της Ελλάδας, η ενεργειακή καρδιά της χώρας να λειτουργεί στον τόπο της. Χωρίς αρρυθμίες και εμφράγματα.

Στο χέρι σας είναι.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου