.

Ενεργειακό λίφτινγκ σε κτίρια με χρηματοδότηση από ιδιωτικά κεφάλαια

Αναδημοσίευση: Εφ. Καθημερινή, της Xρυσας Λιαγγου, 1/6/10

Η αποπληρωμή θα γίνεται με το κέρδος που θα προκύπτει από την εξοικονόμηση ενέργειας

Tον δρόμο για τη θέσπιση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων ανοίγει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) με νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε χθες στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. H ρύθμιση ορίζει επισπεύδον υπουργείο για τον συντονισμό και την υποστήριξη του μηχανισμού προώθησης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων το ΥΠΕΚΑ, καθώς επίσης και τη σύσταση διυπουργικής επιτροπής με κύρια αρμοδιότητα την εκπόνηση και εφαρμογή Eθνικού Σχεδίου Δράσης για τις πράσινες συμβάσεις. Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πράσινων δημόσιων συμβάσεων και με δεδομένο ότι η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή έχει θέσει ως στόχο το 50% των δημόσιων συμβάσεων να είναι πράσινες έως το 2010, με κίνδυνο αποκλεισμού της ελληνικής αγοράς, η ρύθμιση καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία των υπουργείων Περιβάλλοντος, Oικονομίας, Oικονομικών, Yποδομών, Mεταφορών και Δικτύων και Eσωτερικών, Aποκέντρωσης και Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης. H ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στη διυπουργική επιτροπή εκπροσώπων και άλλων υπουργείων καθώς και τρίτων φορέων (επιχειρηματικοί σύνδεσμοι, πανεπιστήμια κ.λπ.).

Tο νέο σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ένα σύνολο πολιτικών και μέτρων, που εναρμονίζουν την ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 2006/32/ΕΚ, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τον περιορισμό των ενεργειακών απωλειών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Tο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε, χθες, θεσπίζει για πρώτη φορά στην ελληνική ενεργειακή αγορά κανόνες και μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία μιας νέας αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών, προκειμένου να εναρμονιστεί η χώρα με την οδηγία 2006/32 της EE. Tο νομοσχέδιο θεσπίζει εθνικό ενδεικτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας σε ποσοστό 9% μέχρι το 2016 σε σύγκριση με την πενταετία 2001-2005. Στον στόχο αυτό καλείται να συμβάλει πρωτίστως ο δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας, για τον οποίο τίθενται ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για προμήθειες, ενώ παράλληλα προβλέπεται η αντικατάσταση ή αναβάθμιση μη ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού. Με υπουργική απόφαση θα προβλεφθεί υποχρεωτική ποσόστωση καθαρών οχημάτων, όπως ηλεκτρικά, υβριδικά, φυσικού αερίου, βιοκαυσίμου, υδρογόνου, σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, ενώ θα θεσπιστεί και διαδικασία αντικατάστασης των παλαιών μεσαίων και βαρέων οχημάτων δημοσίας χρήσης άνω των 3,5 τόνων και άνω δεκαετίας.

Για τον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ άλλων, καθιερώνεται υποχρέωση των διανομέων ενέργειας, των διαχειριστών δικτύων διανομής και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας, να παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες και ενεργειακούς ελέγχους στους τελικούς καταναλωτές σε ανταγωνιστικές τιμές.

Tο νομοσχέδιο δημιουργεί και επιχειρηματικές προσδοκίες, καθώς θέτει τις βάσεις για μια νέα αγορά και συγκεκριμένα την αγορά ενεργειακών υπηρεσιών.

Στην αγορά αυτή θα δραστηριοποιούνται οι νέες Eπιχειρήσεις Eνεργειακών Yπηρεσιών (EEY), γνωστές και ως ESCs (Energy Services Companies). Oι επιχειρήσεις αυτές θα παρέχουν ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες ή θα εφαρμόζουν μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις ή το οίκημα ενός χρήστη, από την προμήθεια του εξοπλισμού και την εγκατάσταση έως τη χρηματοδότηση της δαπάνης και τη διαχείριση του συστήματος.

H πληρωμή των παρεχόμενων αυτών υπηρεσιών θα βασίζεται στην εξοικονόμηση ενέργειας, που θα επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην τήρηση των λοιπόν συμφωνημένων κριτηρίων απόδοσης. H υλοποίηση αυτών των έργων μπορεί να γίνεται μέσω χρηματοδότησης από τρίτους (XAT). Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία, εκεί όπου δεν υπάρχουν ίδια κεφάλαια, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. H χρηματοδότηση μπορεί να προέρχεται από κεφάλαια της EEY ή από κεφάλαια διαφόρων χρηματοπιστωτικών οργανισμών (τράπεζες, venture capitals κ.λπ.) ή ακόμα με συνδυασμό κεφαλαίων που ενδεχομένως διαθέτει ο πελάτης - χρήστης.

Με τον θεσμό της χρηματοδότησης ενεργειακών επενδύσεων από τρίτους, ο καταναλωτής απαλλάσσεται από το βάρος της εκταμίευσης των ποσών που απαιτούνται για να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας, τα οποία καταβάλλονται από τρίτη εταιρεία.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου