.

ΔΕΗ: Οριστικοί πίνακες επιτυχόντων ειδικότητας ΓΥ5 (εργάτες)

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε (www.dei.com.gr) οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων της Κατηγορίας/Ειδικότητας ΓΥ5 (Εργάτες) της Προκήρυξης 2/2007, οι οποίοι προσλαμβάνονται στις Γενικές Διευθύνσεις Ορυχείων, Παραγωγής και Διανομής.

Οι εν λόγω οριστικοί πίνακες απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, στις 09.06.2010.

κλικ για να καταβάσετε τους πίνακες σε pdf...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου