.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορυχείων Πτολεμαΐδας, Ν. Κοζάνης [Ιούνιος 2010]

Η παρούσα «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορυχείων Πτολεμαΐδας, Ν. Κοζάνης» [Ιούνιος 2010] αφορά στην εκτίμηση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την επιφανειακή εκμετάλλευση και περιβαλλοντική αποκατάσταση των Ορυχείων Πτολεμαΐδας Ν. Κοζάνης της ΔΕΗ Α.Ε.. Η Μελέτη εκπονήθηκε με βάση τα νεότερα κοιτασματολογικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία για την ορθολογική αξιοποίηση του συνόλου των λιγνιτικών αποθεμάτων καθίσταται αναγκαία η αναθεώρηση των τελικών ορίων των λειτουργούντων Ορυχείων καθώς και ο επανασχεδιασμός της ανάπτυξής τους. Η μελέτη δίνεται παρακάτω:

Εξώφυλλο

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1

Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 3

Κεφάλαιο 4

Κεφάλαιο 5

Κεφάλαιο 6

Κεφάλαιο 7

Κεφάλαιο 8

Κεφάλαιο 9

Κεφάλαιο 10


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου