.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Δ.Ε. 23.11.2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΡΙΤΗ 23-11-2010 ΩΡΑ: 8:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Προτάσεις Τ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας επί του Σ/Ν για την τροποποίηση του Κώδικα Δημοσίων Έργων.
β) Επιστολή Τ.Ε.Ε. Β. Αιγαίου για αναβολή εφαρμογής ΚΕΝΑΚ τουλάχιστον για 6 μήνες.
γ) Επιστολή Τ.Ε.Ε. για διάθεση εξοπλισμού εκλογών του Τ.Ε.Ε. 2010.
δ) Επιστολή Τ.Ε.Ε. για προγραμματισμό υπερωριών έτους 2011.
ε) Επιστολές Τ.Ε.Ε. Κέρκυρας για καταβολή αμοιβών για εκτελέσεις έργων και εκπονήσεις μελετών με ερώτημα για τη συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία θα συγκροτούνται οι Ομάδες Εργασίας του Τ.Ε.Ε.
στ) Ανακοίνωση – πρόσκληση ΥΠΕΚΑ για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών.
ζ) Επιστολή Τ.Ε.Ε. για συγκρότηση επιτροπών συλλογικών οργάνων για τη διενέργεια διαγωνισμού.
η) Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας.

2. Επιστολή Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας για τα συσσωρευμένα προβλήματα του κλάδου.

3. Προβλήματα λειτουργίας γραφείων ΤΣΜΕΔΕ.

4. Έγκριση δαπανών.Ο Πρόεδρος

Δ. Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου