.

Αλέκος Αθανασιάδης: Ερώτηση για Πορεία απαλλοτριώσεων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ

Κυρία Υπουργέ,
Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, που τροφοδοτεί τους Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος της ΔΕΗ, παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα εξόρυξης, με ορατό τον κίνδυνο να βρεθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η χώρα σε αδιέξοδα αναφορικά με την επάρκεια της σε ηλεκτρική ενέργεια.

Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει από τις πολύ σημαντικές καθυστερήσεις στην εξέλιξη του προγράμματος απαλλοτριώσεων εκείνων των εκτάσεων που είναι απαραίτητες για την ομαλή ανάπτυξη των ορυχείων.

Αναφέρομαι ιδιαίτερα στην απαλλοτρίωση ΟΔΠ6 (31 στρέμματα) του Ορυχείου Μαυροπηγής, όπου ο κίνδυνος διακοπής λειτουργίας του Ορυχείου είναι πολύ μεγάλος και οι διαδικασίες της απαλλοτρίωσης θα πρέπει να κινηθούν άμεσα και σε απόλυτη προτεραιότητα. Ήδη το ορυχείου λειτουργεί με μειωμένη παραγωγική δυνατότητα 50% λόγω περιορισμένου μήκους μετώπων εξόρυξης και αναμένεται να διακόψει πλήρως τη λειτουργία του κύριου εξοπλισμού το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2011, με συνέπεια την αδυναμία τροφοδότησης με λιγνίτη του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.

Στην απαλλοτρίωση ΟΑ9 του ορυχείου Αμυνταίου, ο φάκελος έχει υποβληθεί στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος από τον Αύγουστο 2010. Η απαλλοτρίωση της έκτασης πρέπει να συντελεστεί μέχρι τα μέσα του 2011, διαφορετικά από το β’ εξάμηνο 2011 θα ακινητοποιηθούν τα μέτωπα και αυτού του Ορυχείου, με συνέπεια την αδυναμία τροφοδότησης με λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου.

Στην απαλλοτρίωση ΟΠΚ1 της περιοχής της Ποντοκώμης του Δήμου Υψηλάντη, ο φάκελος έχει υποβληθεί στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος από το Σεπτέμβριο του 2010. Το άνοιγμα του Ορυχείου Δήμου Υψηλάντη πρέπει να ξεκινήσει μέσα στο 2011, διαφορετικά στο τέλος του 2011 θα ακινητοποιηθούν τα μέτωπα και αυτού του Ορυχείου, με συνέπεια την αδυναμία τροφοδότησης με λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς.

Η απαλλοτρίωση ΟΔΠ4 του Ορυχείου Μαυροπηγής αφορά τη μετεγκατάσταση του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαυροπηγής του Δήμου Πτολεμαΐδας. Ο φάκελος έχει υποβληθεί στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος από το Σεπτέμβριο του 2010 και μετά την εμφάνιση εδαφικής ρωγμής στην περιοχή του οικισμού, είναι απαραίτητη η επιτάχυνση των διαδικασιών, σύμφωνα και με την ερώτηση που είχα υποβάλλει με Α.Π. 35 προς την κυρία Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. στις 29.07.2010.

Είναι γνωστό ότι η Νέα Δημοκρατία στα πλαίσια της περίφημης «επανίδρυσης» του κράτους αποδιοργάνωσε και τη Δ.Ε.Η., στην οποία σημειώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και ιδίως στην τριετία 2007-2009 σημαντικές καθυστερήσεις στην προώθηση των πιο πάνω απαλλοτριώσεων, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι απαραίτητο να κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες με πρωτόγνωρους ρυθμούς. Ωστόσο, από τις πληροφορίες που έχω, η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ταχύτατη προώθηση των απαραίτητων διαδικασιών, ώστε να υπάρξει έγκαιρη συντέλεση των πιο πάνω απαλλοτριώσεων.

Με βάση τα πιο πάνω και επειδή η χώρα δεν μπορεί να μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ταχύτατη προώθηση των απαραίτητων διαδικασιών, για να υπάρξει και η έγκαιρη συντέλεση των πιο πάνω απαλλοτριώσεων.
2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να μην υπάρξει ακινητοποίηση των μετώπων των Ορυχείων και αδυναμία τροφοδότησης των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών με λιγνίτη στις αντίστοιχες πιο πάνω χρονικές στάθμες.
3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να μην μείνει σύντομα η χώρα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Πηγή: www.kozan.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου