.

ΣτΕ: Προς επεξεργασία διάταγμα για την προστασία της φύσης στην Καστοριά

Αναδημοσίευση: Εφ. To Βήμα, 11/11/10

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει τον χαρακτηρισμό της περιοχής της λίμνης Καστοριάς ως περιοχή προστασίας της φύσης και την ίδρυση φορέα διαχείρισής της.

Ειδικότερα, διάταγμα επιδιώκεται:

* Η προστασία και διατήρηση του λιμναίου και χερσαίου περιβάλλοντος της περιοχής της λίμνης Καστοριάς, όπου καταγράφονται σημαντικοί οικότοποι, καθώς επίσης και οικότοποι προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία 92/43 ΕΟΚ.
* Η διατήρηση των υφισταμένων ενδιαιτημάτων ορνιθοπανίδας και η προστασία σπανίων και απειλούμενων ειδών που φωλιάζουν στην περιοχή.
* Η διατήρηση της φυσικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας της λίμνης Καστοριάς.
* Η οργάνωση, διαχείριση και ανάδειξη των φυσικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική , κοινωνική, πολιτιστική και εν γένει την τοπική και περιφερειακή βιώσιμη ανάπτυξη.
* Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως του λιμναίου προϊστορικού οικισμού του Δισπηλιού, και όλων των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων.
* Ανάπτυξη υποδομών παραγωγής ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον.

Με το διάταγμα συστήνεται επίσης Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής Προστασίας της Φύσης Υγρότοπου Λίμνης Καστοριάς». Η δημιουργία του φορέα θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με 50.000 ευρώ, ενώ για την λειτουργία του προβλέπονται δαπάνες 236.000 ευρώ ετησίως.

Αναγκαίο είναι πάντως να διευκρινιστεί ότι οι άδειες ξενάγησης και έρευνας που χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς συνεχίζουν και εκδίδονται.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου