.

Οι ενεργειακές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αναδημοσίευση: Καθημερινή

Ενεργειακούς διαδρόμους για τη μεταφορά ηλεκτρισμού, αερίου και πετρελαίου στην ΕΕ καθόρισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις δύο επόμενες δεκαετίες, στον τομέα της ενεργειακής υποδομής.

Ο αρμόδιος για την ενέργεια Επίτροπος Γκίντερ Έτινγκερ δήλωσε τα ακόλουθα: «Η ενεργειακή υποδομή αποτελεί το κλειδί στις πάσης φύσεως ενεργειακές μας επιδιώξεις: από την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση μέχρι την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Για τον λόγο αυτό είναι ουσιαστικής σημασίας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να επισπεύσουμε την υλοποίηση των κοινοτικών έργων προτεραιότητας».

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή καθόρισε έναν περιορισμένο αριθμό διαδρόμων προτεραιότητας, εντός της ΕΕ, οι οποίοι χρειάζεται να αναπτυχθούν επειγόντως ώστε να επιτευχθούν οι πολιτικές επιδιώξεις της ΕΕ αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα, την αειφορία και την ασφάλεια του εφοδιασμού. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι διάδρομοι προτεραιότητας συνδέουν τα κράτη-μέλη που είναι σχεδόν απομονωμένα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές, ενισχύοντας τις υφιστάμενες διασυνοριακές διασυνδέσεις και ενσωματώνοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο δίκτυο.

Με βάση τους προκαθορισμένους διαδρόμους, θα προσδιοριστούν το 2012 συγκεκριμένα έργα «ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος», τα οποία αναμένεται να λάβουν κοινοτική χρηματοδότηση και άδειες κατασκευής. Η Επιτροπή τονίζει ότι θα διασφαλίζεται η πλήρης τήρηση του ευρωπαϊκού δικαίου ιδίως στον τομέα του περιβάλλοντος και της συμμετοχής του κοινού.

Ειδικότερα, στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν προσδιοριστεί τέσσερις κοινοτικοί διάδρομοι προτεραιότητας:

1. Υπεράκτιο σύστημα στη Βόρειο Θάλασσα και σύνδεση με την Κεντρική Ευρώπη ώστε η παραγόμενη σε υπεράκτια αιολικά πάρκα ηλεκτρική ενέργεια να μεταφέρεται στους καταναλωτές των μεγάλων πόλεων και να αποθηκεύεται σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς στις Άλπεις και στις σκανδιναβικές χώρες.

2. Διασυνδέσεις στη Νοτιοδυτική Ευρώπη ώστε η παραγόμενη αιολική, ηλιακή και υδροηλεκτρική ενέργεια να μεταφέρεται στην υπόλοιπη ήπειρο.

3. Συνδέσεις στην Κεντροανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τις οποίες ενισχύεται το περιφερειακό δίκτυο.

4. Ενσωμάτωση της ενεργειακής αγοράς των χωρών της Βαλτικής στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στον τομέα του αερίου έχουν προσδιοριστεί τρεις ενωσιακοί διάδρομοι προτεραιότητας:

1. Νότιος διάδρομος, με τον οποίο το αέριο θα μεταφέρεται απευθείας από την Κασπία Θάλασσα στην Ευρώπη, ώστε να διαφοροποιηθούν οι πηγές προμήθειας αερίου.

2. Ενοποίηση της ενεργειακής αγοράς των χωρών της Βαλτικής και σύνδεση με την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

3. Διάδρομος Βορρά―Νότου στη Δυτική Ευρώπη, για να εξαλειφθούν τα εσωτερικά σημεία συμφόρησης και να καταστεί δυνατή η βέλτιστη χρήση δυνητικών εξωτερικών πηγών εφοδιασμού.

Η ΕΕ έχει αναλάβει τη δέσμευση να μειώσει κατά 20% τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2020, να αυξήσει σε 20% το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική ενεργειακή κατανάλωση και να βελτιώσει κατά 20% την ενεργειακή απόδοση. Για να επιτευχθούν αυτοί οι ενεργειακοί στόχοι πρέπει να επενδυθούν, στον τομέα της μεταφοράς ενέργειας και μόνο, περίπου 200 δισ. ευρώ, σε σωληναγωγούς αερίου και ηλεκτρικά διασυνδεδεμένα δίκτυα. Εκτιμάται ότι ένα μέρος μόνο από τα χρήματα αυτά θα προέλθουν από τον ιδιωτικό τομέα, αφήνοντας χρηματοδοτικό κενό ύψους 100 δισ. ευρώ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου