.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Δ.Ε. 30.11.2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΡΙΤΗ 30-11-2010 ΩΡΑ: 8:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Έγγραφο Δ/ντή Δ/νσης Μελετών και Ανάπτυξης Ορυχείων για το χρονοδιάγραμμα απαλλοτρίωσης μετεγκατάστασης οικισμών.
β) Απάντηση ΤΕΕ για το ερώτημα του Τ.Ε.Ε. σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων για εκπόνηση μελετών Δήμου Καστοριάς από Αναπτυξιακή Εταιρία.
γ) Αποστολή από Πρόεδρο ΤΕΕ απόφασης Δ.Ε. και τεκμηρίωση σε σχέση με τον κώδικα αμοιβών των μηχανικών.
δ) Επιστολές ΤΕΕ Ηπείρου για το Σ.Ν. που τροποποιεί τις διατάξεις του κώδικα δημοσίων έργων (Ν. 3669/2008) και για την αναστολή των διατάξεων του ΚΕΝΑΚ ως προς την υποχρέωση υποβολής της μελέτης ενεργειακής απόδοσης από την 1-10-2010.
ε) Επιστολή ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για την αναστολή εφαρμογής ΚΕΝΑΚ.
στ) Απόψεις και προτάσεις ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας επί του σχεδίου Π.Δ. «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
ζ) Ανακοινώσεις Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ για τις συμβάσεις εργαζομένων ΤΕΕ.
η) Δ.Τ. ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας για τους συμβασιούχους.
θ) 2η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ 11-12 Δεκεμβρίου .
ι) Επιστολή συν. Ξυλοφόρου Ακριβής για την υποχρέωση μελέτης κανονισμού θερμομόνωσης.

2. Εισήγηση Μ.Ε. Νέων Μηχανικών για πρόβλεψη δράσεων νέων μηχανικών.

3. Παρατηρήσεις Μ.Ε. Εκπαίδευσης και Έρευνας στην πρόταση της ΓΓΕΤ σχετικά με σεμινάρια για έρευνα και καινοτομία.

4. Συζήτηση για εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας

5. Συγκρότηση επιτροπής για εξέταση αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Ο.Ε. για την ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΑΠ.

6. Αίτημα 3ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης για ενημέρωση μαθητών της Γ’ Λυκείου για τις Πολυτεχνικές Σχολές.

7. Επιστολή Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για την εφαρμογή του άρθρου 30 του Ν. 3889/2010 στις εκκρεμείς διαδικασίες μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ.

Ο Πρόεδρος

Δ. Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου