.

ΥΠΕΚΑ: Χρηματοδότηση για Πράσινες Προμήθειες στον Δημόσιο Τομέα

Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, υπέγραψε για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου Δράσης για την ενσωμάτωση πράσινων προμηθειών στο Δημόσιο Τομέα.
Σκοπός του έργου αυτού είναι ο σχεδιασμός ανάπτυξης των κατάλληλων διαδικασιών για την προώθηση των πράσινων οικολογικών - προϊόντων στη λειτουργία του δημόσιου τομέα.

Αντικείμενο του σχεδίου δράσης, είναι:
-Δημιουργία περιβαλλοντικών παραμέτρων για τις κατηγορίες συμβάσεων εφαρμογής πιλοτικών πράσινων προμηθειών.
-Διερεύνηση της διαθεσιμότητας προϊόντων στην ελληνική αγορά.
-Εκτίμηση του περιβαλλοντικού οφέλους που συνεπάγεται η προμήθεια πράσινων προϊόντων από τον δημόσιο τομέα.
-Προσδιορισμός της στρατηγικής για την ενημέρωση και εκπαίδευση των αρμόδιων υπαλλήλων, καθώς και για την ενημέρωση των προμηθευτών.
-Οδηγός-Εγχειρίδιο ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών προδιαγραφών κατά τα στάδια σύναψης δημόσιων συμβάσεων.
-Δείκτες εκτίμησης επίτευξης των στόχων και της πραγματοποίησης των ενεργειών που θα αναφέρονται στο Σχέδιο Δράσης.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου