.

Αναστέλλεται η Διαδικασία Παραπομπής στο Ευρωδικαστήριο για τον Λιγνίτη

Αναδημοσίευση: energia.gr

Ανακούφιση στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, καθώς έπειτα από σχετική ανταλλαγή επιστολών της Τίνας Μπιρμπίλη με τον επίτροπο Ανταγωνισμού Χοακίν Αλμούνια, έγινε γνωστό ότι η χώρα μας γλιτώνει, έστω προσωρινά, την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η οποία είχε δρομολογηθεί λόγω του διατηρούμενου μονοπωλίου της ΔΕΗ στη λιγνιτική αγορά. Η λύση που προωθείται και θα συζητείται μέχρι τον Ιανουάριο αναφέρεται στην ανταλλαγή ενέργειας μέσω διεθνών διαγωνισμών.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπέβαλε σήμερα, μετά από σχετική διαβούλευση με την Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής, πρόταση για ισοδύναμα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν την υποχρέωση της χώρας μας να προχωρήσει στη διάθεση των νέων λιγνιτικών κοιτασμάτων στη Βεγόρα, την Ελασσόνα και τη Δράμα.

Τα μέτρα αυτά προβλέπουν την σταδιακή διάθεση Συμβάσεων Ανταλλαγής Ενέργειας, μετά από διεθνείς διαγωνισμούς.

Σύμφωνα με την απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου κ. Ι. Αλμούνια προς την Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Τίνα Μπιρμπίλη, η Επιτροπή αναστέλλει τις διαδικασίες παραπομπής της χώρας μέχρι τον Ιανουάριο του 2011. Στο εν τω μεταξύ διάστημα, σύμφωνα με την επιστολή του κ. Αλμούνια, δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω διερεύνησης της σχετικής πρότασης ισοδύναμων μέτρων.

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκτιμούν ότι εκλήφθηκε ως θετικό για την χώρα μας το ότι έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν τα τιμολόγια της ΔΕΗ, την αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου για την χονδρεμπορική διάθεση ενέργειας, προχωράει η δημιουργία ανεξάρτητων φορέων (θυγατρικών της ΔΕΗ) για τη μεταφορά και τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, πραγματοποιούνται οι σχετικές ενέργειες για την αντιμετώπιση στρεβλώσεων της αγοράς που συνδέονται με την διαχείριση των υδροηλεκτρικών σταθμών της ΔΕΗ κ.α.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου