.

ΔΕΗ: Μετάθεση ημερομηνίας ανοίγματος προσφορών νέα μονάδας Πτολεμαϊδας 5

Αναδημοσίευση: eordaia.org

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΗ Α.Ε.

1. Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε το Συμπλήρωμα Νο 2 της Διακήρυξης ΔΜΚΘ - 11 09 5052 για το Έργο «ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V ΜΙΚΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 550 - 660 MWel,

ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΙΓΝΙΤΗ, ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 140 MWth ΓΙΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ», της οποίας, η Προκήρυξη και η Ανακοίνωση του Συμπληρώματος Νο 1 έχουν αποσταλεί για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 20.04.2010 και 03.08.2010, αντίστοιχα.

2.Το εν λόγω Συμπλήρωμα Νο 2 περιλαμβάνει μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής και αποσφράγισης των Προσφορών από τις 15.12.2010 στις 29.12.2010.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου