.

Οικολογικό Χωριό χωρίς CO2 o νέος οικισμός Ποντοκώμης - Τι προβλέπει ο σχεδιασμός


Αναδημοσίευση: www.kozan.gr

Οι προτάσεις της μελετητικής ομάδας της ΑΝΚΟ που ανέλαβε το σχεδιασμό του νέου οικισμού, βρίσκονται στο τελικό στάδιο και αναμένεται να κατατεθούν για διαβούλευση στην τοπική κοινωνία εντός του Νοεμβρίου.
Ο σχεδιασμός του νέου οικισμού Ποντοκώμης διερευνά τις δυνατότητες υλοποίησης ενός νέου πρότυπου οικιστικής ανάπτυξης, που διαφοροποιείται από το πρότυπο που σηματοδότησε την ελληνική οικιστική πραγματικότητα, μεταπολεμικά έως και σήμερα. Η πλανητική συνθήκη της περιβαλλοντικής κρίσης και της οικονομικής παγκοσμιοποίησης δημιουργούν την αναγκαιότητα και θέτουν το ευρύτερο πλαίσιο για το νέο αυτό πρότυπο, ενώ οι τοπικές παράμετροι – φυσικές και ανθρωπογενείς – οριοθετούν τις δυνατότητες και του περιορισμούς του εγχειρήματος.


Χωροθέτηση / Χωροταξική ένταξη
• σε περιοχή με κλίση κατάλληλη για οικιστική ανάπτυξη, σε πλαγιά με ευνοϊκή νότια κλίση που προστατεύει από βόρειους ανέμους και δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού στα κτίρια του οικισμού.
• αλληλοσυσχέτιση λόγω εγγύτητας με τους οικισμούς της ΖΕΠ, του Αργίλου και τις υπό σχεδιασμό λειτουργίες της Πανεπιστημιούπολης Κοζάνης
• σύνδεση με την Κοζάνη με αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς, με ποδηλατόδρομο και πράσινη διαδρομή.
• οργάνωση των χρήσεων στην ευρύτερη περιοχή με στόχο την δημιουργία πυκνών πόλων ανάμικτων αστικών δραστηριοτήτων και τον περιορισμό της αστικής διάχυσης.

Πολεοδομική οργάνωση
• ανάμειξη χρήσεων γης, χωροθέτηση κοινωνικών εξυπηρετήσεων για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
• κοινωνικές εξυπηρετήσεις σε απόσταση που μπορούν να καλυφθούν είτε περπατώντας, είτε να καλύπτονται με αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς
• δημιουργία πράσινου δικτύου που συνδέεται με το περιαστικό πράσινο και αποτελείται από ιεραρχημένους υπαίθριους χώρους διαφορετικής εμβέλειας, κλίμακας και χρήσης.

Ενέργεια – Τηλεπικοινωνίες
• εξοικονόμηση στα κτίρια με υιοθέτηση των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού (προσανατολισμός, ιδιότητες κελύφους, ανοίγματα, ηλιοπροστασία κλπ).
• υποχρεωτικές αποστάσεις ανάμεσα στα κτίρια που ελαχιστοποιούν τον αλληλοσκιασμό, με στόχο την εφαρμογή του βιοκλιματικού σχεδιασμού στα κτίρια.
• «ρηχές» και διαμπερείς κατόψεις με στόχο τον φυσικό αερισμό και φωτισμό.
• υποχρεωτικά, θερμομόνωση σε επίπεδα υψηλότερα από τα ισχύοντα από την εθνική νομοθεσία.
• σύνδεση με το δίκτυο τηλεθέρμανσης.
• Εφαρμογές φωτοβολταϊκών στοιχείων διασυνδεδεμένων με τη ΔΕΗ, υποχρεωτικά στα δημόσια κτίρια και εθελοντικά – με την παροχή κινήτρων – σε ιδιωτικά κτίρια και κατοικίες.

Διαχείριση Φυσικών Πόρων Νερό
• επιφανειακό δίκτυο ομβρίων υδάτων (σύστημα καναλιών και λιμνών συγκράτησης). Συλλογή όμβριων υδάτων σε δεξαμενές για χρήση στο πότισμα και άλλες χρήσεις που δεν απαιτούν υψηλής ποιότητα πόσιμο νερό. Υποχρεωτικά στα δημόσια κτίρια και εθελοντικά στα ιδιωτικά.
• μείωση του ποσοστού σκληρών, μη – υδατοπερατών επιστρώσεων στους υπαίθριους χώρους. Υποχρέωση ελάχιστου ποσοστού υδατοπερατών επιστρώσεων στους ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους.
• διερεύνηση προτάσεων ανακύκλωσης γκρι νερού (από τους νεροχύτες και τα πλυντήρια) και χρήση στο πότισμα και άλλες χρήσεις που δεν απαιτούν υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού.
• διερεύνηση προτάσεων διατάξεων εξοικονόμησης νερού μέσα στις κατοικίες και τα κοινωφελή κτίρια (βρύσες, καζανάκια).

Στερεά και Υγρά Απόβλητα
• σύνδεση με το βιολογικό καθαρισμό του Δήμου.
• πρόβλεψη για διαχωρισμό ανακυκλώσιμων ανά οικοδομικό τετράγωνο
• κομποστοποίηση ανά οικοδομικό τετράγωνο

Υλικά
• Χρήση υλικών με χαμηλή εμπεριεχόμενη ενέργεια στα κτίρια και τις διαμορφώσεις των υπαίθριων χώρων.
• Χρήση υλικών μη τοξικών.
• Ελαχιστοποίηση σκληρών, μη υδατοπερατών υλικών στους υπαίθριους χώρους.

Μεταφορές
• οργάνωση ιεραρχημένου οδικού δικτύου που αποθαρρύνει την διερχόμενη κίνηση από τον οικισμό και τις περιοχές κατοικίες, ενώ εξυπηρετεί επαρκώς όλο τον οικισμό με πρόσβαση στα ΙΧ.
• περιορισμοί και διαβάθμιση στα τους γύρω οικισμούς με γραμμές λεωφορείων.
• σχεδιασμός υπερτοπικού οδικού δικτύου στη ευρύτερη περιοχή για εξυπηρέτηση όλων των αναμενόμενων μετακινήσεων λόγω των νέων χρήσεων και διασύνδεσή του με το εθνικό οδικό δίκτυο.

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Υπαίθριων Χώρων
• επάρκεια χώρων πρασίνου με στόχο την ρύθμιση του μικροκλίματος και της βιοποικιλότητας και την επαφή με την φύση.
• δημιουργία πράσινου δικτύου σε σύνδεση με την ύπαιθρο.
• σχεδιασμός ενοποιημένων προσβάσιμων και πράσινων ενδιάμεσων χώρων/ακάλυπτων.
• σχεδιασμός με στόχο την θερμική άνεση (ηλιοπροστασία, ανεμοπροστασία)
• ελαχιστοποίηση εκχερσώσεων και επιχωματώσεων.
• παραγωγικοί υπαίθριοι χώροι
• χρήση ενδημικών φυτών με χαμηλές απαιτήσεις σε νερό και λίπανση.
• ελαχιστοποίηση μη – υδατοπερατών υλικών στις επιστρώσεις των υπαίθριων χώρων.
• γραμμικά και σημειακά στοιχεία νερού στους δημόσιους χώρους με στόχο την βελτίωση του μικροκλίματος.

Όλα τα παραπάνω αφορούν αρχές του περιβαλλοντικού πολεοδομικού σχεδιασμού που προτείνονται να εφαρμοστούν στο νέο οικισμό της Ποντοκώμης. Η κοινωνική συμμετοχή είναι ζητούμενο του σχεδιασμού, για αυτό και η τελική πρόταση θα αλληλοτροφοδοτηθεί από τις ιδέες, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των μελλοντικών χρηστών του οικισμού αλλά και κάθε ενεργού πολίτη του Δήμου.

Σε ότι αφορά στη μετατόπιση των γραμμών υπερυψηλής τάσης απο τη θέση της Νέας Ποντοκώμης, η ΔΕΗ / Δνση Μεταφοράς έχει ήδη ξεκινήσει τις μελέτες για τη μεταφορά των πυλώνων υπερυψηλής τάσης λόγω μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης.


ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

ΠΟΛΕΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - Κ.Ε.Π ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΙΑΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟ. ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΖΕΠ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΑΠΗ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ( ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΝΌΣ Ο.Τ.)

Ι. ΝΑΟΣ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΖΕΠ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΖΕΠ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΛΟΙΠΑ ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ ΕΠΤΑ ΧΩΡΟΙ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΘΛΗΤιΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΕΣ - ΠΑΡΚΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΗΠΕΔΑ 80 ΣΤΡ. (ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ) 20-25τμ/ κατ. έναντι 8τμ/ κατ. (λόγω ιδιαίτερων περιβαλλοντικών συνθηκών)

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ - ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 35 -40% ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου