.

ΔΕΗ: Σχετικά με δημοσιεύματα για το δάνειο της ΓΕΝΟΠ

Με αφορμή αναφορές και σχόλια Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με την έγκριση εντόκου δανείου από τη ΔΕΗ προς τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, από την Επιχείρηση διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Επειδή η Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού ΔΕΗ (ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ) - που εκπροσωπεί πάνω από 20.000 εργαζόμενους - αδυνατεί, λόγω της παρούσας δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες της, απευθύνθηκε στη ΔΕΗ Α.Ε. αιτώντας τη χορήγηση δανείου.

Η ΔΕΗ, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, ενέκρινε τη σύναψη εντόκου δανείου, τηρώντας πλήρως όλες τις διαδικασίες και τις διατάξεις που προβλέπονται από τη Νομοθεσία.

Η συγκεκριμένη ταμειακή και μόνον διευκόλυνση:
-Δεν συνιστά κεφαλαιακή επιχορήγηση της ΓΕΝΟΠ, ούτε επηρεάζει την αυτοτελή λειτουργία και δράση της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Στη ΔΕΗ οι ρόλοι Διοίκησης και εκπροσώπων εργαζομένων είναι απόλυτα διακριτοί και καμμία από τις δύο πλευρές δεν παρεμβαίνει στις αρμοδιότητες της άλλης.
-Λόγω της τοκοφορίας του δανείου, ουδεμία οικονομική ζημία επιφέρει στην Επιχείρηση.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από την Επιχείρηση με κοινωνική υπευθυνότητα, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο οι εργαζόμενοι και τα Σωματεία που τους εκπροσωπούν. Άλλωστε, οι ποικιλόμορφες πολιτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το προσωπικό και τα Σωματεία εργαζομένων είναι ευρύτατα διαδεδομένες σε ολόκληρο τον κόσμο.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου