.

44 θέσεις στον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (8μηνα)

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

κλικ για πλήρη ανάγνωση από το www.kozan.gr...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου