.

Συνήγορος του Πολίτη: Αναπτύσσει δράση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με επιλεγμένα σχολεία

Ο Συνήγορος του Πολίτη θα συνεργαστεί φέτος με τις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών και Θεσσαλονίκης και με επιλεγμένες ομάδες μαθητών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Στόχος της δράσης είναι η συμβολή των εφήβων στη δημόσια ανάδειξη περιβαλλοντικών θεμάτων και στην εκπόνηση προτάσεων για την επίλυσή τους.
Ο Συνήγορος έχει προτείνει τρεις θεματικές (κοινόχρηστοι χώροι, διαχείριση αποβλήτων-απορριμμάτων, νερό) και προετοιμάζει σχετικό υποστηρικτικό υλικό το οποίο θα αποσταλεί σε όσα σχολεία εκδηλώσουν ενδιαφέρον να επεξεργαστούν μία από αυτές. Παράλληλα θα επιλεγούν πέντε σχολεία, τα οποία θα επισκεφθούν επιστήμονες του Συνηγόρου για να συναντήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες, να σχεδιάσουν από κοινού δράσεις τοπικής έρευνας και ανάπτυξης δημοσίου διαλόγου. Στο τέλος του σχολικού έτους οι μαθητές θα παρουσιάσουν τα προϊόντα της εργασίας τους σε δημόσια εκδήλωση και θα ακολουθήσει συζήτηση με εκπροσώπους φορέων, οργανώσεων και μελών της κοινότητας.
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής ο Συνήγορος συμμετείχε σε δύο ημερίδες:
• στις 19.10.2010 στην ημερίδα με θέμα «Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», την οποία διοργάνωσε το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη και η Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Η Βοηθός Συνήγορος για θέματα Ποιότητας Ζωής, Ευαγγελία Μπαλλά, σε εισήγηση με θέμα «Η δράση του Συνηγόρου του Πολίτη για το Δικαίωμα στο Περιβάλλον» ενημέρωσε για τη δράση και τη θετική συμβολή του Συνηγόρου του Πολίτη στα θέματα προστασίας του φυσικού οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, ανέπτυξε τους στόχους της Δράσης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και το πλαίσιο συνεργασίας της Αρχής με τους υπευθύνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων. Ο Βοηθός Συνήγορος για θέματα Δικαιωμάτων του Παιδιού Γιώργος Μόσχος, στην εισήγησή του «Η εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Παιδιού», αναφέρθηκε στις δράσεις του Συνηγόρου του Παιδιού και στις μεθόδους με τις οποίες οι μαθητές μπορούν να ενημερώνονται και να ενδυναμώνονται για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.
• στις 22.10.2010 οι επιστήμονες Βασιλική Βρετού και Έλενα Γκώγκου εκπροσώπησαν την Αρχή σε ημερίδα που διοργάνωσε το τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας με θέμα: «Το ζήτημα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου