.

ΚΕΠΕ: Υψηλές συγκεντρώσεις εσπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ10 στην ατμόσφαιρα της Δυτικής Μακεδονίας

Από την αξιολόγηση των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης που πραγματοποιεί το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκύπτει εξαιρετικά σημαντική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με εισπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια PM10. Παρακάτω δίνεται αναλυτικά το έγγραφο:

Κέντρο Περιβάλλοντος για ατμοσφαιρική ρύπανση στο ενεργειακό λεκανοπέδιο 2.12.11

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου