.

ΕΣΠΑ: Πρόσκληση για Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης, επέκταση και κατασκευή νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, επέκταση και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)
Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι
  • ΔΕΥΑ
  • Σύνδεσμοι

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Τι χρηματοδοτείται

  • Εκσυγχρονισμός / Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης
  • Επέκταση & Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
  • Επέκταση - Κατασκευή δικτύου Αποχέτευσης

Προϋπολογισμός

€ 16.000.000

Περίοδος υποβολής

από 20/12/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού
Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ στη διεύθυνση Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα, 1ος όροφος τις ώρες 09:00-16:00, στην κα Γυφτάκη, τηλ.: 213 1320600, όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Σχετικά αρχεία

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου