.

ΔΕΗ: Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε έκτακτη γενική συνέλευση που συνεκλήθη σήμερα, το Ελληνικό Δημόσιο προέβη σε εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ. Κατόπιν τούτου τα έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, που εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο είναι τα ακόλουθα:

Αρθούρος Ζερβός, Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ
Αικατερινάρη Ουρανία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος ΔΕΗ, Μη Ανεξάρτητο Μέλος
Βασιλογεώργης Χαρίλαος, Δικηγόρος, Ανεξάρτητο Μέλος
Βερνίκος Νικόλαος, Οικονομολόγος, Πρόεδρος Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ανεξάρτητο Μέλος
Θεόκλητος Λεωνίδας, Χημικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Ανεξάρτητο Μέλος
Θέος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, Ανεξάρτητο Μέλος.

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 29.06.2013.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχολιάζοντας σχετικό δημοσίευμα του ηλεκτρονικού Τύπου – σήμερα Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011 – η ΔΕΗ Α.Ε. διευκρινίζει ότι:

· Κατά πάγια και συνήθη πρακτική προκειμένου περί της εκλογής ή /και αντικατάστασης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπούν τον Μέτοχο πλειοψηφίας, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο, οι σχετικές Γενικές Συνελεύσεις της ΔΕΗ Α.Ε. συγκαλούνται χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας («αυτόκλητες») που ο νόμος προβλέπει για τις λοιπές Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας που δεν έχουν ως θέμα της ημερήσιας διάταξής τους την εκλογή Μελών του Δ.Σ. Και τούτο διότι, κατά απόκλιση της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, ο τρόπος ανάδειξης των Μελών του Δ.Σ. της ΔΕΗ γίνεται κατά τον ειδικό τρόπο που προβλέπεται στο Καταστατικό της (Προεδρικό Διάταγμα 333/2000).

Έτσι, σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία:

· Στη Γενική Συνέλευση που εκλέγει τους εκπροσώπους του Μετόχου της πλειοψηφίας συμμετέχει μόνο το Δημόσιο, αποκλειομένων των Μετόχων της μειοψηφίας.

· Αντίστοιχα, στις Γενικές Συνελεύσεις που εκλέγονται εκπρόσωποι της μειοψηφίας συμμετέχουν μόνον οι Μέτοχοι της μειοψηφίας, αποκλειομένου του Δημοσίου.

· Κάθε δε Γενική Συνέλευση – αρμόδια για την εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – είναι αρμόδια και για την ανάκλησή τους.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου