.

Ζερβός για την επενδυτική στρατηγική της ΔΕΗ

Απόσπασμα της ομιλίας του Προέδρου της ΔΕΗ κ. Αρ. Ζερβού σε ημερίδα [15.11.2011] για τη ΔΕΗ και τη στρατηγική της:
"Ο ρόλος της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στη διαδικασία αυτή είναι πολλαπλός και εξαιρετικά ουσιαστικός και κρίσιμος.
Στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η μειωμένη ρευστότητα και η επιδείνωση του κόστους χρηματοδότησης, δημιουργούν νέα οικονομικά δεδομένα στα οποία προσαρμόζουμε το λειτουργικό και επενδυτικό μας μοντέλο, εξετάζοντας προσεκτικά κάθε νέα επένδυση τόσο ως προς την απόδοσή της όσο και ως προς τα κεφάλαια που απαιτούνται και είναι σήμερα διαθέσιμα.
Στη ΔΕΗ επικεντρώνουμε την επενδυτική στρατηγική μας:
1. Στην υλοποίηση επενδύσεων σε νέες μονάδες παραγωγής, φιλικές προς το περιβάλλον, για την αντικατάσταση παλιών, μη αποδοτικών και ρυπογόνων μονάδων.
• Συγκεκριμένα, για το διασυνδεδεμένο σύστημα βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή των Μονάδων Φυσικού Αερίου, στο Αλιβέρι (417 και στη Μεγαλόπολη (811 Μ^.
• Επιπλέον, για την νέα Λιγνιτική Μονάδα της Πτολεμαίδας, ισχύος 550-660 MW και προϋπολογισμένης αξίας 1,3 δις Ευρώ, ολοκληρώθηκε πρόσφατα ο διαγωνισμός και ανακηρύχθηκε ο μειοδότης. Η νέα μονάδα θα διαθέτει εξοπλισμό της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας και θα υποκαταστήσει παλιές, ρυπογόνες και υψηλού λειτουργικού κόστους μονάδες, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ της Επιχείρησης.
• Παράλληλα, ως προς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, κατασκευάζονται νέες υδροηλεκτρικές Μονάδες συνολικής ισχύος 342 MW οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τα επόμενα χρόνια (σταδιακά ως το 2015).
• Για τα έργα στο μη διασυνδεμένο σύστημα, έχουν δρομολογηθεί επενδυτικές πρωτοβουλίες που θα ξεπεράσουν τα 500 εκατ. Ευρώ στην πενταετία. Από τις πιο σημαντικές επενδύσεις, που είναι σήμερα σε εξέλιξη, είναι η κατασκευή του νέου σταθμού στην Νότια Ρόδο.
2. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ΔΕΗ υλοποιεί κάθε χρόνο ένα σημαντικότατο πρόγραμμα επενδύσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων, συμπεριλαμβανομένων και των κρίσιμων επενδύσεων των
3. Τέλος, στην ΔΕΗ δίνουμε σήμερα πολύ μεγάλη στρατηγική έμφαση στην επιτάχυνση των επενδύσεων σε έργα όλων των μορφών ΑΠΕ μέσω της θυγατρικής μας ΔΕΗ Ανανεώσιμες, με στόχο την υλοποίηση ενός μεγάλου επενδυτικού προγράμματος για την επόμενη πενταετία.

Η στρατηγική της Επιχείρησης στον τομέα των ΑΠΕ για την επόμενη πενταετία έχει ως κεντρικούς άξονες την:
Ανάπτυξη όλων των μορφών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, του χαρτοφυλακίου της θυγατρικής μας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, με στόχο την καθοριστική αύξηση του μεριδίου μας στην αγορά ΑΠΕ τα επόμενα έτη, δίνοντας ειδική έμφαση στη δημιουργία νέων Αιολικών Πάρκων, στην ανάπτυξη μεγάλων Φωτοβολταϊκών, στην έναρξη εκμετάλλευσης των σημαντικών πεδίων γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας, στην υλοποίηση υβριδικών έργων και μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών καθώς και στην ανάπτυξη της βιομάζας.
Αλλά και
Στρατηγικές συνεργασίες με αντίστοιχες εταιρείες τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό, με στόχο τόσο την από κοινού ανάπτυξη έργων ΑΠΕ όσο και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
Προχωράμε με αναπτυξιακά έργα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Στα πιο σημαντικά σήμερα έργα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, αναφέρουμε το φωτοβολταϊκό έργο της Μεγαλόπολης, ισχύος 50 ΜW, το οποίο προγραμματίζεται να μπει σε λειτουργία το πρώτο τρίμηνο του 2013 και το φωτοβολταϊκό πάρκο 200 ΜW στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο συνδυάζει και την ανάπτυξη και λειτουργία εργοστασίου κατασκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων. Για το έργο αυτό, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχωρά στην τελευταία φάση της διαδικασίας αναζήτησης στρατηγικού εταίρου, με στόχο την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2012.
Επίσης, ολοκληρώθηκε η κατασκευή και τέθηκαν σε λειτουργία πέντε νέα Αιολικά Πάρκα σε νησιά του Αιγαίου, ενώ το 2012 θα λειτουργήσουν άλλα τέσσερα αιολικά πάρκα.
Παράλληλα προχωρεί με εντατικούς ρυθμούς η αδειοδότηση των μεγάλων αιολικών έργων που θα κατασκευάσει η ΔΕΗ μόνη της η σε συνεργασία με άλλες εταιρείες. Έργα όπως τα αιολικά πάρκα Ροδόπης, Μακρονήσου και Άνδρου θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της Επιχείρησης.
Το υπό κατασκευή Υβριδικό Ενεργειακό Έργο της Ικαρίας θα είναι από τα πρώτα υβριδικά έργα στην Ευρώπη τα οποία συνδυάζουν δύο διαφορετικές μορφές Ενέργειας, την αιολική και την υδροηλεκτρική. Ο καινοτόμος συνδυασμός των δύο αυτών φυσικών πόρων, δίνει μια αξιόπιστη απάντηση στο πολύ σημαντικό ζήτημα της αποθήκευσης και ελεγχόμενης διανομής της παραγόμενης ενέργειας. Στόχος είναι η παροχή εγγυημένης ηλεκτρικής ισχύος στο δίκτυο του κάθε νησιού δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
Σύντομα θα ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης στρατηγικού εταίρου για την ανάπτυξη γεωθερμικών πεδίων στα νησιά του Αιγαίου Λέσβο, Κίμωλο, Νίσυρο και Μήλο και στα Μέθανα, ενώ σχεδιάζεται και η κατασκευή σταθμού με χρήση βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία.
Παράλληλα υλοποιούνται ή σχεδιάζονται νέα μεγάλα Υδροηλεκτρικά έργα που θα ενισχύσουν το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ και θα αυξήσουν τις δυνατότητες της στον τομέα παραγωγής καθαρής ενέργειας.
Η επίτευξη των εθνικών στόχων για το 2020 και η σημαντική αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα θα ενισχυθεί σημαντικά με την αξιοποίηση της μεθόδου της αντλησιοταμίευσης σε έργα μεγάλης κλίμακας στο διασυνδεδεμένο σύστημα.
Με την μέθοδο της αντλησιοταμίευσης αποθηκεύεται η πλεονάζουσα παραγωγή αιολικής ενέργειας σε υδροδυναμική για να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει αυξημένη ηλεκτρική ζήτηση ή μειωμένη παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Σ’ αυτήν την προοπτική βρίσκεται υπό μελέτη από τις υπηρεσίες της ΔΕΗ η κατασκευή ενός νέου σταθμού αντλησιοταμίευσης περίπου 800 MW στο Καστράκι.
Επίσης, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα συμμετάσχει σε συνεργασία με την ΤΕΡΝΑ στην κατασκευή μεγάλων αντλησιοταμιευτικών έργων στο διασυνδεδεμένο σύστημα, τα οποία θα είναι καθοριστικά για την επίτευξη των εθνικών στόχων όχι μόνο για το 2020 αλλά και για τις επόμενες δεκαετίες.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο στόχος της ανθρωπότητας πρέπει να είναι μια κοινωνία πολύ χαμηλού άνθρακα το 2050 και αυτό συνεπάγεται πρακτικά 100% διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή.
Σημαντική συμβολή στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων αυτών θα διαδραματίσουν και τα ηλεκτρικά δίκτυα.
Η ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεταξύ των χωρών θα διευκολύνει και θα ενισχύσει σημαντικά την διείσδυση των ΑΠΕ, αφού θα ενισχύσει την σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος. Ειδικά η ηλεκτρική διασύνδεση νησιωτικών περιοχών θα επιτρέψει την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πόρων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την πατρίδα μας, με το Αιγαίο και την Κρήτη να αποτελούν ένα πραγματικό παράδεισο ΑΠΕ. Έτσι, στο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου της ΔΕΗ για δίκτυα και υποδομές περιλαμβάνονται σημαντικά έργα για την πενταετία 2012-2016, όπως για παράδειγμα το έργο της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, μία επένδυση που θα ξεπεράσει τα 400 εκατ. Ευρώ για την οποία η Επιχείρηση έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ως προς την αίτηση έγκρισης χρηματοδότησης μέρους της επένδυσης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ έχει ενταχθεί και για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Στόχος αυτής της στρατηγικής επένδυσης είναι μεταξύ άλλων η αύξηση της ασφάλειας εφοδιασμού των νησιών αυτών και η δυνατότητα μεταφοράς της παραχθείσας ενέργειας από τα τοπικά αιολικά πάρκα στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα.
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει ήδη σχεδιάσει την κατασκευή μεγάλων αιολικών πάρκων με διασύνδεση στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα, επιτρέποντας έτσι την αξιοποίηση του ανανεώσιμου δυναμικού αλλά και την εγγύηση της ενεργειακής τροφοδοσίας των περιοχών αυτών. Στα πλαίσια του ίδιου κεντρικού σχεδιασμού αξιοποίησης του εθνικού συγκριτικού πλεονεκτήματος μας, των ΑΠΕ, η θυγατρική μας προχωράει στην αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού των νησιών του Αιγαίου τα οποία θα ενισχύσουν περαιτέρω την διείσδυση και άλλων πηγών ΑΠΕ αφού παρέχουν ηλεκτρική ισχύ μονάδων βάσης.
Η δυναμική αυτή παρέμβαση με την εισαγωγή νέων ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών, όπως η ηλιακή, η αιολική ενέργεια, η γεωθερμία και η βιομάζα, στο ενεργειακό μίγμα της ΔΕΗ μπορεί να την οδηγήσει σε μια νέα εποχή βιώσιμης ενεργειακά και περιβαλλοντικά ανάπτυξης.
Η πίστη πως η πράσινη επιχειρηματικότητα μπορεί ουσιαστικά να συνδράμει στην γρηγορότερη έξοδο από την κρίση που διανύουμε δεν αποτελεί δογματική πεποίθηση. Είναι βασισμένη σε οικονομικές και επιχειρηματικές παραδοχές.
Οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εκτός από το ότι δημιουργούν ένα βιώσιμο ενεργειακά μέλλον - με σεβασμό στο περιβάλλον, έχουν τη δυναμική των κανόνων της οικονομίας και αγοράς ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στη σημαντική προσπάθεια που όλοι καταβάλλουμε για να βγει η χώρας μας από την οικονομική κρίση.
Οι ΑΠΕ, είναι ανεξάντλητες και με σταθερό κόστος, καθώς δεν επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις του κόστους καυσίμων, ενώ αναφορικά με την τιμολόγηση τους, οι ΑΠΕ μεσοπρόθεσμα θα μειώσουν το κόστος της κιλοβατώρας, με ένα κόστος παραγωγής που μπορούμε με βεβαιότητα να το γνωρίζουμε από σήμερα και τουλάχιστον για τα επόμενα 20 χρόνια. Με τη γρήγορη διείσδυση των ΑΠΕ, και μαζί με τους άλλους εγχώριους πόρους (δηλαδή νερά και λιγνίτη), διασφαλίζεται η μείωση της εξάρτησης της χώρας από τα εισαγόμενα καύσιμα και συνεπώς προστατεύεται ο καταναλωτής από τις μεγάλες διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου και του Φ.Α., τιμές που καθορίζονται από εξωγενείς παράγοντες και για τις οποίες, όπως είναι γνωστό δεν υπάρχει καμία ασφαλής πρόβλεψη που να ξεπερνάει τη διετία. Παράλληλα, είναι σαφές ότι το κόστος των τεχνολογιών ΑΠΕ μειώνεται ραγδαία με την επέκταση της χρήσης τους και συνεπώς με τη μαζική παραγωγή τους. Ορισμένες τεχνολογίες είναι ήδη ανταγωνιστικές και προβλέπεται ότι θα συμβεί το ίδιο και με πολλές από τις υπόλοιπες νέες τεχνολογίες.
Κυρίες και κύριοι:
Στη ΔΕΗ, τη μεγαλύτερη ηλεκτροπαραγωγό δύναμη στην Ελλάδα, προχωράμε με έναν ενεργειακό σχεδιασμό που χαρακτηρίζεται από την ομαλή μετάβαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - που είναι ανεξάντλητες και με σταθερό κόστος - και τη δημιουργία μιας οικονομίας πραγματικού χαμηλού άνθρακα για την χώρα.
Ο σχεδιασμός αυτός θα ισχυροποιήσει τη θέση της ΔΕΗ σε μία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που αλλάζει, με επενδύσεις που είναι οικονομικά αποδοτικές και βιώσιμες.
Η αναπτυξιακή μας όμως πορεία και επενδυτικές επιλογές θέλουμε να συνδυασθούν με μία στρατηγική στήριξης της απασχόλησης, μέσα από την εξειδίκευση στην εργασία και την στήριξη νέων και καινοτόμων περιβαλλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών, σε συνεργασία και με τις τοπικές κοινωνίες και τους νέους ανθρώπους.
Μια διαδικασία που ωθεί τη ΔΕΗ να μετεξελιχθεί δυναμικά από την παλαιά μονοπωλιακή επιχείρηση, που είχε ως αποστολή τον πλήρη εξηλεκτρισμό της χώρας, σε μία επιχείρηση με ένα σύνθετο ρόλο:
• αφενός υποστηρίζει τις στρατηγικές επιλογές της Ελληνικής Πολιτείας στα θέματα που αφορούν την ασφάλεια του εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια και
• αφετέρου συμμετέχει στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με διαφάνεια και με τρόπο που να εξασφαλίζει τόσο οικονομικά συμφέρουσες υπηρεσίες και προϊόντα για τους καταναλωτές όσο και να μεγιστοποιεί τα οφέλη προς τους μετόχους της Επιχείρησης.
Στην πραγματικότητα δημιουργείται μια νέα Επιχείρηση, μια νέα ΔΕΗ, με νέες δομές και νέες στρατηγικές προτεραιότητες και νέα οφέλη για την Ελληνική Κοινωνία.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου