.

Η άνοιξη της αντλησιοταμίευσης

Από το Κεφάλαιο του Χάρη Φλουδόπουλου...
Έρχεται η «άνοιξη» στα έργα αντλησιοταμίευσης, καθώς ήδη ξεκίνησαν οι σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης έργων από τη ΡΑΕ. Η συγκεκριμένη τεχνολογία θεωρείται απαραίτητη για την υποστήριξη εκτεταμένης ανάπτυξης αιολικών πάρκων. Αυτό συμβαίνει καθώς τα έργα αντλησιοταμίευσης δίνουν τη δυνατότητα να αποθηκεύεται υδάτινο δυναμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Έτσι, η «αποθηκευμένη» με τη μορφή υδάτινου δυναμικού υδροηλεκτρική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξισορροπείται το σύστημα από ης απότομες μεταπτώσεις της αιολικής παραγωγής ή για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, όταν δεν φυσάει. Με απλά λόγια, τα έργα αυτά δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα σύστημα μονάδων ΑΠΕ (αιολικά, αντλησιοταμιευτικά) που θα λειτουργούν ως μονάδες βάσης. 
Τα έργα αυτά ήδη συγκεντρώνουν επενδυτικό ενδιαφέρον από πλευράς τόσο ΔΕΗ όσο και ιδιωτών. Σύμφωνα με μελέτη του ΕΜΠ, σε τέσσερα μεγάλα ποτάμια της χώρας υπάρχουν δυνατότητες δημιουργίας μεγάλου αριθμού έργων άντλησης, αντλησιοταμίευσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο επίκεντρο μπαίνουν οι ποταμοί Αχελώος, Άραχθος, Αλιάκμονας και Νέστος, δηλαδή τα μεγαλύτερα ποτάμια της χώρας, τα οποία ήδη αξιοποιούνται υδροηλεκτρικά, ωστόσο απαιτούνιαι και νέες επενδύσεις. 
Με βάση, λοιπόν, τις επιστημονικές εκτιμήσεις, σε πρώτη φάση υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας 7 αντληπκών συγκροτημάτων με την αξιοποίηση λειτουργούντων υδροηλεκτρικών. Στην περίπτωση αυτή, το μέσο κόστος της εγκατεστημένης ισχύος διαμορφώνεται περί τα 520 χιλιάδες ευρώ/Μw. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας 15 αναστρέψιμων συγκροτημάτων με την αξιοποίηση ενός υφιστάμενου ταμιευτήρα υδροηλεκτρικού και την κατασκευή ενός καινούργιου. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική ισχύς των συγκροτημάτων μπορεί να φτάσει ία 1.400 Μw με μέσο κόστος περί τις 725 χιλιάδες ευρώ/Μw. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ακόμα 6 αναστρέψιμων συγκροτημάτων 275 Μw με την αξιοποίηση ενός υφιστάμενου ταμιευτήρα, όπου δεν υπάρχει σε λειτουργία υδροηλεκτρικός σταθμός. Στην περίπτωση αυτή, το μέσο κόστος διαμορφώνεται στις 885 χιλιάδες/MW. Σύμφωνα με τη μελέτη, μπορούν να δημιουργηθούν συνολικά 28 αντλητικά και αναστρέψιμα συγκροτήματα συνολικής ισχύος 2.075 MW. 
Σημειώνεται ότι η πρώτη άδεια έργου ανιλησιοταμίευσης χορηγήθηκε πρόσφατα για έργο της Τέρνα Ενεργειακή. Πληροφορίες θέλουν τη ΡΑΕ να επεξεργάζεται και τις υπόλοιπες αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για ανάλογα έργα τόσο από την ΤΕΡΝΑ όσο και από τη Μηχανική και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες. ΤΕΡΝΑ και ΔΕΗ έχουν, επίσης, συμφωνήσει στην από κοινού υλοποίηση των έργων που θα αδειοδοτηθούν. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΡΑΕ, Δρα Ν. Βασιλάκο, η ΡΑΕ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρώσει την προετοιμασία και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις προς την Πολιτεία για τη συμπλήρωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ώστε να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο καθεστώς που θα διέπει τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου