.

Ο νέος νόμος [4030/2011] για τις οικοδομικές άδειες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (249/25-11-2011) ο Νόμος 4030 " Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". Μπορείτε να δείτε την περίληψη ή ολόκληρο το νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) κάνοντας κλικ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου