.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου 21.12.2012

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Αμφιθέατρο του Διοικητηρίου Π.Ε. Καστοριάς – Καστοριά, με θέματα:  

Θέμα 1ο:     Ερωτήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Δημητρίου Ψευτογκά,
                    Βασιλείου Κούτσιανου, Ευάγγελου Σημανδράκου και Απόστολου Κιοσέ
                    – Αγλαΐας Δούφλια.

Θέμα  2ο:      Προτάσεις έργων της Π.Ε. Καστοριάς, για υποβολή στο Επιχειρησιακό
                       Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης  2007 - 2013.

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς,  κ.  Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα  3ο:      Έγκριση συμμετοχής της Π.Δ.Μ στο ερευνητικό έργο με τίτλο:   
                      «Συστηματική παρακολούθηση για την παρουσία τοξικού φυτοπλαγκτού
                      και τοξινών επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία και βελτιστοποίηση της
                      διαχείρισης της ποιότητας των υδάτων σύμφωνα με την Οδηγία
                      2000/60/EΚ στη λίμνη Καστοριάς».

Εισηγήτρια: η Περιφερειακή Σύμβουλος,  κα  Κυριακή Αποστολίδου.

Θέμα 4ο:     Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος
                    Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο  Περιφερειάρχης  Δυτικής Μακεδονίας,  κ. Γεώργιος  Δακής.

Θέμα 5ο:     Έγκριση παραχώρησης Δημόσιας Δασικής έκτασης εμβαδού
                     Ε2=15.334,00 τ.μ., στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη
                     θέση «Ράχη Κερασιάς» της περιοχής του Δημοσίου Δάσους Σπηλαίου,
                     για την κατασκευή του «Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου
                     Όρλιακα».

Εισηγητής: ο  Αντιεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών,  κ. Γεώργιος  Δασταμάνης.

Θέμα 6ο:     Ορισμός Π.Σ. στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
                      Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Γρεβενών, της ΤΕΔΚ
                      Γρεβενών και της ΑΝΓΡΕ, για τη μελέτη «Εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης
                      της άγριας πανίδας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στο
                      Ν. Γρεβενών».

Εισηγητής: ο  Αντιεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών,  κ. Γεώργιος  Δασταμάνης.

Θέμα  7ο:     Υποβολή προτάσεων στο Ευρωπαΐκό Πρόγραμμα εδαφικής
                     συνεργασίας Ελλάδας – Π.Γ.Δ.Μ. ΙRA Cross Border 2007 - 2013.

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης  Προγραμματισμού & Ανάπτυξης,  
                    κ.  Ιωάννης Αντωνιάδης.

Θέμα  8ο:    2η τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
                    (ΚΑΠ) 2011.

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Φλώρινας,  κ.  Δημήτριος  Ηλιάδης.

Θέμα  9ο:    Ορισμός μιας μουσικής προσωπικότητας ως μέλους στο Διοικητικό
                   Συμβούλιο του «Ωδείου Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Φλώρινας,  κ.  Δημήτριος  Ηλιάδης.

Θέμα  10ο:    Παραχώρηση χώρων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας στην Κτηματική Υπηρεσία στο Νομό Φλώρινας.

 Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Φλώρινας,  κ.  Δημήτριος  Ηλιάδης.

Θέμα  11ο: Έγκριση υποβολής Τεχνικού δελτίου του έργου: “Αποκατάσταση του
                αποστραγγιστικού δικτύου του τέως έλους Χειμαδίτιδας” στην Ενδιάμεση
                 Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Φλώρινας,  κ.  Δημήτριος  Ηλιάδης.

Θέμα  12ο:   Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε., της δραστηριότητας: «Εξωτερικό Δίκτυο
                     Αποχέτευσης, Μονάδα Προεπεξεργασίας& Εγκατάσταση Επεξεργασίας &
                     Διάθεσης Λυμάτων», των ΤΚ Αμμοχωρίου- Περάσματος-Κολχικής,
                     της ΔΕ Περάσματος του Δήμου Φλώρινας της ΠΕ Φλώρινας».  

Εισηγητής:  ο υπάλληλος της Δ/νσης Περ/ντος & Χωρικου Σχεδιασμού, Π.Ε. Φλώρινας  
                       κ. Χρήστος Ιωάννου.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου