.

Παπακωνσταντίνου για πώληση λιγνιτικών μονάδων - Helios - ΑΠΕ

Απόσπασμα της ομιλίας του υπουργού ΠΕΚΑ κ. Παπακωνσταντίνου σε ημερίδα [15.11.2011] Ενέργεια: "Δεν θα πω πολλά για τη συμβατική ενέργεια, δεν θα πω τίποτα για τον ορυκτό πλούτο γιατί είναι στο επόμενο πάνελ, στο οποίο θα είναι ο Υφυπουργός ο κ. Μανιάτης. Επιγραμματικά, σε σχέση με τη συμβατική ενέργεια, αν θέλετε - και σίγουρα οι επόμενοι ομιλητές θα αναφερθούν - έχουμε μια διαδικασία αποκρατικοποίησης που αφορά στη ΔΕΠΑ, τον ΔΕΣΦΑ, τα ΕΛΠΕ και ακολουθεί η ΔΕΗ, για την οποία έχουμε δημοσίως τοποθετηθεί, λέγοντας ότι υπάρχουν τρεις δρόμοι τους οποίους μελετάμε: η μείωση του ποσοστού του Δημοσίου, η δημιουργία και πώληση μιας «μικρής ΔΕΗ», στην οποία θα συνεισφερθούν περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης, όπως κυρίως λιγνιτικές μονάδες, και όχι μόνο, αλλά και πώληση μεριδίων στις θυγατρικές διανομής και μεταφοράς. Πιστεύουμε ότι η ολοκλήρωση αυτού του πλαισίου αποκρατικοποιήσεων, ταυτόχρονα με το μετασχηματισμό της ΔΕΗ, θα οδηγήσει σε ένα εντελώς νέο ενεργειακό περιβάλλον στη χώρα, μια απελευθερωμένη αγορά ενέργειας, και θα προσελκύσει εξαιρετικά σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον από πολλές άλλες χώρες. Και παράλληλα, βεβαίως, προωθούμε και τα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο - για παράδειγμα με το άνοιγμα του νοτίου διαδρόμου για τη διέλευση φυσικού αερίου από την Κασπία στην Ευρώπη μέσω της χώρας μας.
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τέλος του 2011, όταν δώσουμε τα τελικά στοιχεία, θα δείτε ότι έχει διπλασιαστεί από το 2009 η εγκατεστημένη ισχύ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με αιχμή από πλευράς όγκου τα αιολικά, με αιχμή από πλευράς ανάπτυξης τα φωτοβολταϊκά. Αυτό γίνεται μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον, όπου ξέρουμε ότι πολύ καλές επενδυτικές προτάσεις δεν βρίσκουν χρηματοδότηση. Και εδώ, μαζί με τον συνάδελφο Μιχάλη Χρυσοχοίδη προσπαθούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρούμε μηχανισμούς εγγυοδοσίας και άλλα εργαλεία, για να στηρίξουμε τη χρηματοδότηση σε αυτές τις μεγάλες επενδύσεις. Όμως, παρά το γεγονός ότι έχουμε ένα δύσκολο περιβάλλον, υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Εμείς φροντίζουμε για τις αλλαγές που κάνουμε στο σύστημα των εγγυημένων τιμών και τελών να υπάρχει ένα ισορροπημένο περιβάλλον, το οποίο να δίνει στους επενδυτές τη σιγουριά ότι θα μπορούν να επενδύουν σε ένα περιβάλλον που δεν πρόκειται να αλλάξει από την μια μέρα στην άλλη και έτσι να ανατρέψει σχεδιασμό επιχειρηματικών σχεδίων.
Δεν θα αναφερθώ σε μεγάλες λεπτομέρειες για τη μεγάλη επενδυτική πρωτοβουλία του σχεδίου Helios. Είναι κάτι που μέσα σε ελάχιστους μήνες έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Κι έχει προχωρήσει, γιατί το έχει αγκαλιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο αρμόδιος Επίτροπος Ενέργειας, αλλά και γιατί υπάρχει και μια εντατική συνεργασία με τη Γερμανική Κυβέρνηση για τον τρόπο εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φωτοβολταϊκών από την Ελλάδα στην Βόρεια
Ευρώπη και κυρίως στη Γερμανία. Και δεν μπορώ παρά να αναφερθώ επίσης στο ζήτημα εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο έχει διπλό αποτέλεσμα, αφενός βεβαίως τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αλλά αφετέρου μια εξαιρετικά σημαντική επενδυτική ευκαιρία, ειδικά για ένα χειμαζόμενο κλάδο, όπως είναι οι κατασκευές στη χώρα μας. Εδώ, υπάρχουν πολλά προγράμματα, τα οποία τρέχουν, με αιχμή το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προγράμματα που αφορούν σε σπίτια, προγράμματα που αφορούν σε ενεργειακές εταιρείες, προγράμματα που αφορούν σε Δήμους και τα οποία πιστεύουμε ότι δείχνουν ήδη τα αποτελέσματά τους και αλλάζουν το περιβάλλον.
Απορρίμματα. Όλοι γνωρίζουμε την καθυστέρηση της χώρας στο ζήτημα των απορριμμάτων. Είμαστε πλέον έναν ή δύο μήνες μακριά από την προκήρυξη των μεγάλων έργων διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική. Είναι έργα ΣΔΙΤ, Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, είναι έργα περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ, στα οποία το Δημόσιο θα συνεισφέρει ένα ποσό μεταξύ 110 και 150 εκατομμυρίων. Είναι έργα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν στις προκηρύξεις τους ανοιχτές τεχνολογίες, προφανώς θα υπάρξει ενεργειακή αξιοποίηση και είναι έργα τα οποία θα αλλάξουν το επιβάλλον στην Αττική - κι αναφέρομαι συγκεκριμένα στην Αττική, γιατί το 1/3 του ελληνικού πληθυσμού φυσικά μένει εδώ. Ταυτοχρόνως, τα έργα αυτά θα δώσουν ένα πολύ σημαντικό έναυσμα επενδύσεων σε έναν τομέα, ο οποίος σε όλη την Ευρώπη είναι εξαιρετικά δυναμικός τομέας και ο οποίος συνδέεται με το κομμάτι της ανακύκλωσης, της ενεργειακής αξιοποίησης, της διαλογής, της κομποστοποίησης και λοιπά. Είναι ένα πλαίσιο πολιτικών και πολιτικών ευκαιριών, που τους επόμενους μήνες, τόσο στην Αττική, όσο και στα αντίστοιχα προγράμματα που τρέχουν στην Κεντρική Μακεδονία και στην Πελοπόννησο αλλά και σε άλλες περιοχές αργότερα, είναι μια αλλαγή σελίδας."

Ολόκληρη ομιλία εδω...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου