.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση διευρυμένης Δ.Ε. 7.12.2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 33η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 7-12-2011 ΩΡΑ: 6:00 μ.μ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση ενόψει της Σύγκλησης Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. που διεξάγεται στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2011 στην Αθήνα.

Κρίνεται σκόπιμο οι συνάδελφοι της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ και της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ να συμμετάσχουν δεδομένου ότι καταστατικά δεν είναι δυνατή η σύγκλιση της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ πριν την σύγκλιση των ΔΕ λόγω έλλειψης χρόνου.


Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Δημήτρης Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου