.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου 28.12.2012


Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις28 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεωνστο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:
Θέμα 1ο: ΣτρατηγικόςΣχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας ΔυτικήςΜακεδονίας.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 2ο: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης τηςπράξης: «Προληπτική
Ιατρική και Κοινωνική προαγωγή»,στο πλαίσιο της πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων μεκωδικό αριθμό 16 του Υπουργείου Υγείας
και ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής, κ. Αθανάσιος Κοσματόπουλος.

Θέμα 3ο: Έγκριση παραχώρησης Δημόσιας Δασικής έκτασηςεμβαδού
Ε2=15.334,00 τ.μ., στοΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη
θέση «Ράχη Κερασιάς» τηςπεριοχής του Δημοσίου Δάσους Σπηλαίου,
για την κατασκευή του«Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου
Όρλιακα».

Εισηγητής: ο Αντιεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 4ο: Ορισμός Π.Σ. στην Κοινή ΕπιτροπήΠαρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασηςμεταξύ της Π.Ε. Γρεβενών, της ΤΕΔΚ
Γρεβενών και της ΑΝΓΡΕ,για τη μελέτη «Εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης
της άγριας πανίδας καιπροστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στο
Ν. Γρεβενών».

Εισηγητής: ο Αντιεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 5ο: Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου: «Μονάδα εκτροφής
πέστροφας του κ. ΙωάννηΜορφίδη στην κτηματική περιοχή Λεύκης
του Δήμου Καστοριάς τουΝ. Καστοριάς».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 6ο: Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου: «Αρδευτικό δίκτυο
Αμμουδάρας –Αμπελοχωρίου – Βοτανίου στο Ν. Καστοριάς,
συνολικής έκτασης 2.585στρεμμάτων».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. ΔημήτριοςΣαββόπουλος.

Θέμα 7ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου σύμβασης μεταξύτης Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και των
Δήμων Ορεστίδος καιΝεστορίου, για την παραχώρηση εξαρτημάτων
αποχιονισμού.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 8ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου σύμβασης τουάρθρου 22 του
Ν. 3614/2007, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –
Π.Ε. Καστοριάς και τουΔήμου Νεστορίου, για την υλοποίηση
έργου ΕΣΠΑ.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 9ο: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού τηςΠεριφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, οικονομικούέτους 2011 (9η/2011).

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος τηςΟικονομικής Επιτροπής, κ. ΒασίλειοςΠάτρας.

Ο Πρόεδρος τουΠεριφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου