.

ΕΣΠΑ: Υποστήριξη των Δήμων με υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης (Περιφέρειες Κεντρική και Δυτική Μακεδονία)


Υποστήριξη των Δήμων με υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την ωρίμανση / υλοποίηση τους. Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης των δικαιούχων φορέων ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα για την επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίμανσης/ υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Εκχωρείται από

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

85% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμοι των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων των Δικαιούχων φορέων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα ...

Προϋπολογισμός

€ 2.500.000
Ο κάθε Δικαιούχος δύναται να υποβάλλει μία (1) πρόταση, ο προϋπολογισμός της οποίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000€.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων θα προσδιοριστεί οπό τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης μέσω της οικείας ιστοσελίδας με την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρούσας.

Σχετικά αρχεία

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου