.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής 7.12.2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 34η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΡΙΤΗ 20-12-2011 ΩΡΑ: 6:00 μ.μ.


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις *

2. Συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στις κινητοποιήσεις του κλάδου για τις απαράδεκτες αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών, για την προστασία των αποθεματικών του Ταμείου, τις προτάσεις για κατάργηση νόμιμων αμοιβών και τη γενικότερη ισοπέδωση του επαγγέλματος.

3. Ορισμός εκπροσώπων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
  1. Στις επιτροπές διαγωνισμού δημοπρασιών  έργων συνολικού προϋπολογισμού υπεράνω του ανώτατου ορίου της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το 2012.
  2. Στην Εποπτεύουσα Επιτροπή Περιφερειακού Γραφείου ΤΣΜΕΔΕ Κοζάνης.
  3. Στη σύσταση Περιφερειακής Ομάδας Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος MARIE από την ΑΝΚΟ
 4. Συζήτηση με ΕΜΔΥΔΑΣ για καταστρατήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων (σχετική επιστολή ΕΜΔΥΔΑΣ).

5. Προβολή τηλεοπτικών μηνυμάτων.

6. Ενημερωτικό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιδρύματος.

7. Έγκριση δαπανών.

8. Συγκρότηση ομάδων εργασίας (εισήγηση της ΝΕ Φλώρινας)
  1. Καταγραφή του χαρτογραφικού υποβάθρου του Νομού Φλώρινας.
  2. Ανάπτυξη συγκοινωνιακού δικτύου Νομού Φλώρινας.
 9. Συγκρότηση ομάδων εργασίας (εισήγηση της ΝΕ Γρεβενών)
  1. Προτάσεις παρεμβάσεων μερικής οικιστικής ανάπλασης στην πόλη των Γρεβενών
  2. Πρόταση δημιουργικής επανάχρησης υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων της πόλης των Γρεβενών
  3. Προτεραιότητα στην ανάπτυξη του συγκοινωνιακού δικτύου Γρεβενών
 10. Συζήτηση για τις ενεργειακές εξελίξεις

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Δημήτρης Μαυροματίδης

* Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
Α.1.                      Επιστολή Προέδρου Πειθαρχικού Συμβουλίου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για απαγγελία κατηγορίας σε δύο περιπτώσεις καταγγελιών μελών του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Α.2.                      Επιστολή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την προετοιμασία των παραγωγικών φορέων για τη νέα δράση ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Α.3.                      Επιστολή Νικόπουλου Χρήστου για τα σεμινάρια για πιστοποίηση ενεργειακών επιθεωρητών.
Α.4.                      Κοινοποίηση επιστολής κ. Βάσως Κουρού-Τρυψιάνη για απαγόρευση χρήσης μελέτης έργου «Εμπορικό – Επιχειρηματικό κέντρο και υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων» στην Καστοριά.
Α.5.                      Αποστολή από Πρόεδρο Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. επιστολής του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. και ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης ΣΠΜΕ Λέσβου.
Α.6.                      Κοινή επιστολή Τ.Ε.Ε. Δωδεκανήσου και Βορειοανατολικού Αιγαίου για προβλήματα από την εφαρμογή του Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» στο χώρο του Αιγαίου.
Α.7.                      Επιστολές  Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας για τα αποθεματικά ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ και για την εφεδρεία των Διπλωματούχων Μηχανικών.
Α.8.                      Πράξη ανακήρυξης Τ.Ε.Ε. Ηπείρου. Νέος Πρόεδρος Δ.Ε. Παπαβρανούσης Χρήστος.
Α.9.                      Ανακοίνωση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για πρόγραμμα Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Α.10.                  Ομόφωνη απόφαση Δ.Ε. ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας για τις εξελίξεις στο ΤΣΜΕΔΕ.
Α.11.                  Αποστολή γεωχωρικών δεδομένων από ΑΝΚΟ για το εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο.
Α.12.                  Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας την Τετάρτη 21-12-2011 και ώρα 18:00 στην Καστοριά.
Α.13.                  Εξειδίκευση συνεργασίας ΑΝΚΟ – ΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας και Επιμελητήριου Σουηβίας (IHK Schwaben – Γερμανία)

                                                      

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου