.

Έρχεται έκτακτο τέλος 2€/MWh στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή


Ειλημμένη θα πρέπει να θεωρείται, σύμφωνα με πληροφορίες του EnergyPress η απόφαση για την επιβολή έκτακτου τέλους στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή. Το μέτρο που αποφασίζεται για το 2012 θα είναι καταρχήν μεταβατικό, ωστόσο δεν αποκλείεται από έκτακτο τέλος να μετατραπεί στην πορεία του χρόνου σε μόνιμο φόρο λιγνίτη.
Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από το γεγονός ότι η ΡΑΕ είχε προτείνει τη φορολόγηση του λιγνίτη, ως ένα από τα κύρια μέτρα μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα για την αντιμετώπιση του ελλείμματος του ΔΕΣΜΗΕ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΥΠΕΚΑ άναψε το πράσινο φως για την εφαρμογή του μέτρου εκτάκτως μέσα στο 2012. Το σενάριο που έχει καταρτιστεί για τη νέα χρονιά προβλέπει το ειδικό λιγνιτικό τέλος να έχει ύψος 2€/MWh και εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει στα ταμεία του ΔΕΣΜΗΕ ποσό της τάξης των 55 εκατ. ευρώ με υπόθεση λιγνιτικής παραγωγής για το 2012 στις 27,5 GWh (φέτος στο 11μηνο η λιγνιτική παραγωγή έφτασε τις 25GWh).
Η πρόταση
Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο στο πλαίσιο των προτάσεων που υπέβαλε η ΡΑΕ για την ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ, είχε προτείνει τη δημιουργία νέων πόρων και κυρίως τη θέσπιση «τέλους δικαιωμάτων εξόρυξης/χρήσης λιγνίτη (royalties)». Αναλυτικά η πρόταση της ΡΑΕ ανέφερε: «Το ύψος του τέλους αυτού θα μπορούσε να προσδιοριστεί από τη διαφορά του κόστους εξόρυξης του λιγνίτη και της τιμής που θα προσφέρονταν σε δημοπρασία για την εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ενός νέου λιγνιτικού πεδίου, η οποία εμμέσως θα προσδιορίζονταν από το αναμενόμενο περιθώριο κέρδους των λιγνιτικών σταθμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το τέλος αυτό, μακροχρόνια, θα πρέπει να καθορίζεται έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η αξία του λιγνίτη, λαμβάνοντας υπ’ όψη το κόστος των εναλλακτικών καυσίμων, αλλά και τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία για την καύση στερεών καυσίμων».
Ισορροπία
Το συγκεκριμένο μέτρο προσέθετε η ΡΑΕ θα οδηγούσε σε ισορροπία στη χονδρεμπορική αγορά μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών καυσίμων:
«Η ενσωμάτωση του τέλους αυτού στη λιγνιτική παραγωγή, πλέον του πλήρους κόστους δικαιωμάτων εκπομπών CO2 (από 01/01/2013), θα επιφέρει εύλογη ισορροπία στη χονδρεμπορική αγορά, μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών και καυσίμων. Ως προς τα τιμολόγια λιανικής, το ανταγωνιστικό τμήμα τους που αφορά την τιμή ενέργειας αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω, αντανακλώντας πλέον το μακροχρόνιο οριακό κόστος μονάδας φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου. Ταυτόχρονα, το έσοδο από το «τέλος δικαιωμάτων εξόρυξης/χρήσης λιγνίτη» χρησιμοποιείται για να καλύπτει το τέλος ΑΠΕ, ενδεχομένως και το τέλος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), μειώνοντας έτσι σημαντικά την επιβάρυνση που δέχεται ο τελικός καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά συνέπεια, μειώνεται τόσο το τέλος ΑΠΕ, όσο και το τέλος ΥΚΩ, το οποίο αφορά, κατά το μεγαλύτερο μέρος του την κάλυψη του -μεγάλου- κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά. Στο συνολικό τιμολόγιο λιανικής πώλησης (κατά μέσο όρο) δεν θα υπάρξει αύξηση, αφού θα αυξηθεί μεν το ανταγωνιστικό τμήμα, αλλά θα μειωθεί το τμήμα ΥΚΩ και ΑΠΕ».
Υπέρ - Κατά
Σύμφωνα με πληροφορίες υπέρ της φορολόγησης του λιγνίτη έχουν ταχθεί οι ανεξάρτητοι ηλεκτροπαραγωγοί, οι παραγωγοί ΑΠΕ αλλά και η ΔΕΠΑ, συμφωνώντας με την εκτίμηση της ΡΑΕ ότι η επιβολή του τέλους λιγνίτη, θα επιφέρει την απαραίτητη ισορροπία στη χονδρεμπορική αγορά και θα οδηγήσει στον ανταγωνισμό με καλύτερους όρους των μονάδων φυσικού αερίου απέναντι στους λιγνίτες. Στον αντίποδα αρνητικά αντιμετωπίζει την προοπτική φορολόγησης του λιγνίτη η ΔΕΗ, καθώς είναι και ο κύριος αποδέκτης αυτού του φόρου, ως μοναδική ηλεκτροπαραγωγός που χρησιμοποιεί λιγνίτη. Εκτός όμως από τη ΔΕΗ και οι μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας στην υψηλή τάση, κυρίως οι χαλυβουργοί που χρησιμοποιούν ρεύμα τις νυχτερινές ώρες, αντιμετωπίζουν αρνητικά το ενδεχόμενο της επιβολής του φόρου στο λιγνίτη, προεξοφλώντας ότι θα κληθούν να πληρώσουν το επιπλέον ποσό που θα μετακυληθεί στην κατανάλωση από τη ΔΕΗ.

Πηγή: energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου