.

Μεγαλομέτοχος της ΔΕΗ με 13,29% η εταιρεία επενδύσεων Silchester

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Νόμο 3556/2007 και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 9 Δεκεμβρίου 2011 από την εταιρία "Silchester International Investors LLP" (Silchester) με την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων για τους παρακάτω πελάτες της:
- Silchester International Investors International Value Equity Trust,
- Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust,
- Silchester International Investors International Value Equity Group Trust,
- Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust,
- The Calleva Trust,
ότι στις 2 Δεκεμβρίου 2011 η συνολική συμμετοχή τους ανήλθε σε 30.824.229 μετοχές ή 13,29% των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ.

Από τους πελάτες της δίνεται στην Silchester πλήρης διακριτική ευχέρεια στις επενδύσεις τους και η εξουσιοδότηση να ψηφίζει για λογαριασμό τους. Εντούτοις, η Silchester δεν ενεργεί ως θεματοφύλακας για τους πελάτες της και επομένως οι μετοχές δεν κρατιούνται στο όνομα της Silchester αλλά στο όνομα της τράπεζας-θεματοφύλακα (custodian bank) κάθε πελάτη.

Η αύξηση της συμμετοχής της Silchester οφείλεται σε μια σειρά από συναλλαγές σε διάφορες ημερομηνίες. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανακοίνωση στις 15 Σεπτεμβρίου 2011, η συμμετοχή της Silchester με ημερομηνία 13 Σεπτεμβρίου 2011 ανερχόταν σε 23.681.081 μετοχές ή 10,21%. Στις 8 Δεκεμβρίου 2011 η συνολική συμμετοχή της Silchester ανέρχεται σε 32.024.558 μετοχές ή 13,80%.

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2011

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου