.

2η προκήρυξη Leader της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος LEADER εμφανίζεται με το γκρι χρώμα στο χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που ακολουθεί.

Συγκεκριμένα: Στην περιοχή παρέμβασης δεν περιλαμβάνονται οι περιοχές στις οποίες  εφαρμόστηκαν τα ΟΠΑΑΧ κατά την 3η Προγραμματική Περίοδο και αποτελούν περιοχές του Άξονα 3 κατά την 4η Περίοδο (Δημοτικές Ενότητες Τσοτυλίου, Νεάπολης, Πενταλόφου, Ασκίου, Μουρικίου, Βλάστης και Τ.Κ. Αγίας Κυριακής, Πολυφύτου και Καταφυγίου της Δημοτικής Ενότητας Βελβεντού) καθώς και η Δημοτική Ενότητα Βερμίου η οποία εντάχθηκε στις περιοχές του Άξονα 3 κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο. Οι περιοχές του Άξονα 3 εμφανίζονται με το πράσινο χρώμα στο χάρτη.
Στην περιοχή παρέμβασης δεν περιλαμβάνονται επίσης οι Δ.Κ. Κοζάνης και Πτολεμαΐδας ως αστικά κέντρα και οι εντός σχεδίου περιοχές της Δ.Κ. Σιάτιστας καθόσον ο οικισμός υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.  Οι  περιοχές αυτές εμφανίζονται με την κόκκινη γραμμογράφηση στο χάρτη.
Ο συνολικός πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης ανέρχεται στους 65.266 κατοίκους ενώ η έκτασή της στα 2.125,38 τ.χλμ.

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ – ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

3.    ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
L123α
Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών-πουλερικών, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθών, σπόρων καθώς και φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών
500.000
50%
Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 800/2008
L123β
Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων στους τομείς μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων μέχρι και την πρωτογενή επεξεργασία του ξύλου
500.000
50%
L311-1
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
600.000
50%
Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.
L311-2
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
300.000
50%
L311-3
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων
300.000
50%
L311-4
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
300.000
50%
L311-5
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων
300.000
50%
L311-6
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
300.000
50%
L311-7
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
300.000
50%
L312-1
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
300.000
50%
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008
L312-2
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
300.000
50%
L312-3
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
300.000
50%
L312-4
Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης
300.000
50%
L312-5
Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (*εάν στο έργο δεν προβλέπονται κτιριακές εργασίες ή προμήθεια εξοπλισμού)
300.000 ή 100.000*
50%
L313-1
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία– περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης
300.000
100%
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα
L313-2
Σήμανση αξιοθέατων σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου
300.000
100%
L313-4
Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών
100.000
70%
L313-5
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
600.000
50%
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν
επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008
L313-6
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
300.000
50%
L313-7
Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού
300.000
50%
L313-8
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
300.000
50%
L321-3
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών
30.000
75%
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα
L322-3
Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων
40.000
60%
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες του ακινήτου για το οποίο προορίζεται η ενίσχυση
L323-1
Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
300.000
100%
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα
L323-2α
Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (βρύσες, γεφύρια)
300.000
100%
L323-4
Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά
300.000
100%

4.    ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
41
7.541.619,97
4.131.309,97
411
1.866.471,26
933.235,62
413
5.675.148,71
3.198.074,35

5.    ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε γενικές γραμμές και ανάλογα με τη φύση του έργου επιχορηγούνται:
  • Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.
  • Δαπάνες αγοράς  μηχανολογικού & λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
  • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα παραπάνω, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κλπ.
  • Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων και η αξιοποίηση του διαδικτύου.
  • Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κλπ.), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
  • Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης – εγκατάστασης  και πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων.
  • Ενέργειες ενημέρωσης, εμψύχωσης, υποστήριξης επιχειρήσεων – μελών (μόνο για τη δράση 312-5).
Σημειώνεται ότι δεν γίνονται δεκτές προς επιχορήγηση δαπάνες αγοράς οικοπέδου, καθώς και μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

6.    ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 14:30 στην έδρα της ΑΝΚΟ, Φον Καραγιάννη 1-3, Κοζάνη, είτε ιδιοχείρως, είτε  με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, υπόψη κας Ζωής Γκερεχτέ.

7.    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινήσεις για την επιλεξιμότητα των δαπανών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη διαδικασία επιλογής των προτάσεων, τον τρόπο υλοποίησης των έργων κλπ., παρέχονται από την ΑΝΚΟ:
  • με επιτόπου επίσκεψη στα γραφεία
  • τηλεφωνικά στο 2461024022
  • μέσω της ιστοσελίδας www.ankoleader.gr/
Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν και αφορά στην πληροφόρηση των πολιτών και Φορέων κατά τη φάση δημοσιοποίησης της
2ης  Προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του
 Άξονα 4: «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER».

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου