.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: COSME, το νέο πρόγραμμα για τη στήριξη των ΜΜΕ

1Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή "Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας" του Ε.Κ. ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του νέου προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME). Προβλέπεται ότι τη χρονική περίοδο 2014-20 θα διατεθούν 2,5 δις ευρώ σε ενέργειες που θα αφορούν στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των ΜΜΕ της Ε.Ε., στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και της ίδρυσης ΜΜΕ από νέους και γυναίκες, καθώς και στη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ.

κλικ για το αναλυτικό κείμενο...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου