.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόταση για τον ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης

Στις 20 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να προωθήσουν ριζικές αναδιαρθρώσεις στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να προάγουν το επιχειρηματικό πνεύμα, την εκμάθηση ξένων γλωσσών, τη χρήση ψηφιακών μέσων, την ικανότητα σκέψης με κριτικό πνεύμα και την ομαδική εργασία. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες διαλόγου και τα χρηματοδοτικά της μέσα για να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών συστημάτων, ώστε να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες της σημερινής κοινωνίας και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η συνεχώς αυξανόμενη ανεργία των νέων.

klik για πλήρη ανάγνωση...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου