.

Νέες ρυθμίσεις για μεταβιβάσεις και πρόστιμα αυθαιρέτων

Επιτρέπεται μεταβίβαση αυθαιρέτου, χωρίς να είναι απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, όπως ίσχυε έως σήμερα αλλά μόνο του 30% αυτού έως τις 31/01/2013, σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 237 / 5 Δεκεμβρίου 2012 - άρθρο 14).

Σύμφωνα με αυτό παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου για τακτοποίηση αυθαιρέ- του σε όσους καταβάλλουν το 30% της οφειλής τους έως τα τέλη Ιανουαρίου. Για δηλώσεις οι οποίες παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές αναστέλλονται έως τις 31 Ιανουαρίου 2013 τόσο οι προσαυξήσεις (1% για κάθε μήνα καθυστέρησης) όσο και η απένταξη από τις ρυθμίσεις του νόμου 4014/11 για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Επίσης κατατίθεται, σήμερα, στη Βουλή προς ψήφιση σύνολο ρυθμίσεων σχετικά με την καταβολή του ειδικού προστίμου, ώστε να ενθαρρυνθούν και να διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων ακινήτων να τα εντάξουν στις ρυθμίσεις του νόμου 4014/2011 (Α΄ 209). Με τις διατάξεις, αφενός αποδεσμεύονται όλες οι διαδικασίες σύναψης οιασδήποτε δικαιοπραξίας ακινήτου (βεβαιώσεις μηχανικού, περαίωση, κτλ) από την ολοσχερή εξόφληση του προστίμου και αφετέρου θα επιτρέπονται, χωρίς να είναι απαιτητή, η πλήρης εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου, πράξεις δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου όπως: 
• Η μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, 
• Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας, 
• Η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης, 
• Η έκδοση βεβαίωσης εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31/01/2013, από το πληροφοριακό σύστημα του Τ.Ε.Ε. 
Επίσης, με τις υπό ψήφιση ρυθμίσεις παρατείνεται η καταβολή όλων των δόσεων καταβολής του ειδικού προστίμου πράξεων υπαγωγής στο Ν.3843/2010 έως 31.01.2013.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου