.

Η Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στραφεί εναντίον χωρών της για μη στήριξη των ΦΒ !!!

Photovoltaic Industry calls on EU to take action against Member States that backtrack on support for renewables

Brussels, 17 December 2012 – More than 70 companies and associations in the solar photovoltaic (PV) electricity sector have co-signed a letter to European Energy Commissioner Günther Oettinger, calling on the EU to take action against Member States that are enacting retroactive measures or moratoria on support schemes for renewables. The letter, sent by the European Photovoltaic Industry Association (EPIA), makes reference to recent or imminent action in several countries – including Belgium, France, Czech Republic, Italy, Spain, Bulgaria and Greece. 


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου